NHO-ØNSKE INNFRIS

Regelråd kommer

En fornøyd Petter Haas Brubakk i NHO kunne på Forenklingskonferansen høre næringsminister Monica Mæland bekrefte at Regjeringen vil etablere et regelråd.

Publisert 09.09.14

Forenkling

- Et regelråd vil gjøre at lover og regler vil bli bedre forberedt enn i dag. Vi forventer at nye regler rett og slett blir av høyere kvalitet, da blir kostnadene ved etterlevelse lavere, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Rundt 100 deltakere fra det offentlige, politikken, bedrifter og næringslivets organisasjoner hadde møtt frem i Næringslivets Hus for å høre om hvordan det er mulig å forenkle for bedriftene.

I sitt innlegg pekte NHOs Brubakk på at det er nødvendig med et skippertak for å fjerne og forenkle eksisterende regler, slik Regjeringen har som ambisjon. Regelrådet vil først og fremst gjelde nye og endringer av reglene.

Professor David Parker er medlem av det britiske regelrådet, og han fortalte at virksomheten gjennom fem år hadde ført til en endring av kulturen i departementene i Storbritannia. Der man før fant helt overfladiske vurderinger av regelforslags betydning for bedriftene, er det nå blitt vanlig med dypere utredninger. Da øker sannsynligheten for at reglene blir riktig innrettet.

Forenklingskonferansen ble arrangert av NHO sammen med Den norske Revisorforening og Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Telefon
23088316