Regelråd skal gi færre regler

Samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre lanserte fredag Regelrådet. Det nye forenklingsorganet for næringslivet, som NHO har ønsket lenge, blir lagt til Hønefoss.

Regelrådet ble presentert på Hønefoss av (f.v.) fylkesordførerkandidat i Buskerud Trond Johansen (KrF), Høyres parlamentarisk leder Trond Helleland, stortingsrepresentant Jørund Rytman (Frp), og Venstres partileder Trine Skei Grande.

Publisert 04.09.15

Forenkling

- Regelrådet vil hindre at nye lover og regler for bedriftene blir mer tyngende enn det som er nødvendig. Mange tror at regelforenkling går ut på å fjerne regler som allerede finnes, men det hjelper ikke mye hvis man likevel vedtar enda flere nye regler, sier Ingebjørg Harto, direktør for næringspolitikk i NHO.

- Regelrådet skal være med å skru igjen krana, så det kommer færrest mulig nye regler.

Skal sjekke nye regler

Før departementer og andre innfører regler skal de undersøke konsekvensene grundig. Oppgaven til Regelrådet er nettopp å sjekke at denne jobben blir gjort ordentlig. Det skal også sjekke om regelforslag tar nok hensyn til bedriftenes hverdag. NHO har lenge ment at dette forarbeidet ikke alltid er godt nok. Difi har pekt på det samme.

- NHO har ivret for et regelråd i flere år. Det norske bedrifter ikke trenger, er nemlig flere krav om rapportering og annet kontorarbeid, så det er klart vi er storfornøyd, sier Harto.

Det nye organet skal være et frittstående, offentlig organ underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Det skal ha fire medlemmer og et sekretariat, med tilholdssted på Hønefoss.

Lagt til Hønefoss

Rådet ble presentert på Hønefoss av Høyres parlamentarisk leder Trond Helleland, stortingsrepresentant Jørund Rytman (Frp), fylkesordførerkandidat i Buskerud Trond Johansen (KrF) og Venstres partileder Trine Skei Grande.

Stortinget behandlet forslag om et regelråd i 2010, men da ble det nedstemt. I 2012 var regelråd en del av en forenklingspakke fra de nåværende samarbeidspartiene. I Regjeringens politiske plattform heter det at Regjeringen vil redusere næringslivets kostnader ved å etterleve myndighetspålagte rapporteringskrav med 25 prosent sammenlignet med kostnadene i 2011. Etableringen av Regelrådet er et tiltak for å nå dette målet.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694