Regelrådet er oppnevnt

Det nyopprettede Regelrådet vil bli ledet av Sandra Riise, som er administrerende direktør i Regnskap Norge.

- Vi regner med å se resultater av rådets arbeid ganske raskt, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto.

Publisert 11.12.15

Forenkling

- I NHO kjenner vi Sandra Riise godt gjennom flere år med samarbeid om forenklinger for bedriftene. Hun kjenner temaene godt og vil bli en god leder av Regelrådet, sier Ingebjørg Harto, direktør for næringspolitikk i NHO.

Advokat Joar Grimsbu vil være nestleder i rådet, mens NHH-professor Siri Pettersen Strandenes og administrerende direktør i Visma Øystein Moan er de øvrige medlemmene.

- Regjeringen har oppnevnt rådsmedlemmer med solid faglig og praktisk bakgrunn, som har gode forutsetninger for å være vaktbikkje, slik de allerede har i blant annet Sverige, Storbritannia og Nederland, sier Harto.

Regelrådets hovedoppgave vil være å undersøke om forslag til lover og forskrifter er godt nok forberedt, før politikerne treffer vedtak.

- Vi regner med å se resultater av rådets arbeid ganske raskt, sier Harto. - Det er ingen tvil om at forslag ofte ikke er godt nok utredet. Resultatet blir da regler med dårligere kvalitet, som igjen går utover bedriftene.

Foruten selve rådsmedlemmene skal Regelrådet ha et sekretariat, med tilholdssted Hønefoss.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694