Rekordmange aksjeselskaper

Aldri har det vært flere aksjeselskaper i Norge: Ved årsskiftet var det registrert 264 000 av dem, 14 000 flere enn året før. - Forenkling virker, mener NHO.

Illustrasjonsfoto: iStock

Publisert 15.01.15

Forenkling

De tre siste årene er det stiftet rundt 26 000 selskaper årlig.

- Tallene sier oss at aksjeselskap er blitt en mer attraktiv form å drive næringsvirksomhet i, sier avdelingsdirektør Ingebjørg Harto.

I arbeidet med forenkling for næringslivet har arbeidet NHO blant annet med to viktige saker: At det skulle være frivillig for de minste selskapene å ha revisor og at det burde være nok å skyte inn 30 000 kroner for å stifte et aksjeselskap. Fra og med 2012 var begge tiltakene gjennomført.

Nå er antall aksjeselskaper 20 prosent høyere enn før reformene. Samtidig har tallet på de såkalte NUF-selskapene sunket med 40 prosent, til rundt 10 000. Mange nordmenn som driver virksomhet i Norge valgte tidligere å etablere det formelle selskap i utlandet, særlig Storbritannia, derav navnet NUF – Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak. Tilbake i 2011 ble det registrert over 4 500 slike NUF-er, mens det i 2014 var færre enn 1 000 nye, det vil si 70 prosent færre.

De selvstendig næringsdrivende – enkeltpersonforetakene – finnes det rett under 130 000 av. Tallet har vært omtrent uendret de senere årene. 

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Telefon
23088282
Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Telefon
23088316