Snakk med Siv, Monica

Timelister, regnskapsmateriale, bokføring og kassaapparater. Det er mer igjen å forenkle, skriver Ingebjørg Harto, næringspolitisk direktør i NHO.

#205

Det er flere forenklingsmuligheter, blant annet i bokføringsregelverket. men da må næringsminister Monica Mæland snakke med finansminister Siv Jensen. (Foto: Trond Viken, NFD)

Publisert 10.11.16

Forenkling

Av Ingebjørg Harto, næringspolitisk direktør i NHO

Næringsminister Monica Mæland skryter i Finansavisen 2. november av det som er oppnådd på forenklingsarbeidet og det som er på trappene. Det har hun i stor grad grunn til – selv om små og mellomstore bedrifter ikke merker like mye til alt. Det er også bra at regjeringen tallfester mål for en enklere hverdag for næringslivet.

Disse fire forslagene, Monica, håper små og mellomstore bedrifter at du vil snakke med Siv om

Det er imidlertid flere muligheter for forenkling enn det Mæland selv trekker frem i reportasjen. Norsk Regnskapsstiftelse, der NHO er én av stifterne, har pekt på en rekke forenklingsforslag i bokføringsregelverket. Stiftelsen har beregnet at disse forslagene har potensiale for besparelser på flere milliarder kroner. Men svarene på disse aktuelle forslagene ligger ikke i Nærings- og fiskeridepartementet. Derfor må ministeren snakke med sin kollega i Finansdepartementet.

For det første kan kravet om timelister oppheves. Kravene til dokumentasjon av tid omfatter mange bokføringspliktige og kan være ressurskrevende. Det bør være tilstrekkelig at det foreligger annen dokumentasjon av transaksjonene, for eksempel salgsdokumenter og lønnsdokumentasjon. Vi mener virksomhetene selv må kunne innrette sin dokumentasjon av tid på den måte de selv finner mest hensiktsmessig.

For det andre bør det åpnes for at oppbevaringssted for elektronisk regnskapsmateriale er valgfritt og dermed også kan skje utenfor Norden. Dagens regler er ikke i takt med den teknologiske utviklingen og skaper store utfordringer. Dette forhindrer valg av de mest effektive og kostnadsbesparende løsningene for næringslivet, og er også et hinder for internasjonale tjenesteleverandører som ønsker å tilby lagringstjenester på det norske markedet, herunder skytjenester.

For det tredje må kravene til bokføring for små virksomheter forenkles. Ved å få unntak fra bokføringsloven og -forskriften, har de små virksomhetene mulighet til å oppsummere regnskaper i stedet for detaljerte spesifikasjoner. Selvfølgelig skal regnskapsmaterialet, og spesielt pliktig rapportering, kunne etterprøves.

For det fjerde er det et forslag fra Regnskapsstiftelsen å oppheve krav om kassaapparat. Forslaget forutsetter at det gjøres mulig for selger å kreve at kontantsalg gjøres opp ved hjelp av betalingskort. Kontantsalgsreglene er omfattende og kostnadskrevende, og bør kunne forenkles for transaksjoner som uansett kan dokumenteres og kontrolleres gjennom bank.

Disse fire forslagene, Monica, håper små og mellomstore bedrifter at du vil snakke med Siv om. 

(Innlegget ble først publisert i Finansavisen 10. november 2016.)