Statsjakt på tidstyverier

Før sommeren kommer skal statlige etater finne ut om de stjeler unødvendig tid fra bedriftene. Det har moderniseringsminister Jan Tore Sanner bestemt.

Illustrasjonsfoto: iStock

Publisert 27.01.15

Forenkling

- Det er viktig at forvaltingen setter seg inn i innbyggernes og næringslivets situasjon når de kontakter det offentlige. For å skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv må de statlige etatene finne ut av hvilke søknadsprosesser brukerne sliter med, om de må oppgi samme informasjon flere ganger, og om virksomheten skriver på en måte som folk forstår, sier Sanner.

Derfor har han satt i gang jakten på tidstyver, som handler om å "finne forenklinger og forbedringer som fjerner unødig administrasjon og tidsbruk for innbyggere, ansatte og næringsliv."

Store forventninger

- Vi har store forventninger til regjeringens arbeid med forenkling for bedriftene og dette er et godt tiltak. Jeg vil tro at mange etater ser at det er mulig for dem å ha en smidigere kontaktflate mot bedriftene, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO. Han viser til at over 1300 tidstyver ble meldt inn av etatene i fjor, da det var interne tidstyver etatene jaktet på.

- Vi forventer at etatene konsentrerer jakten mot tiltak som vil gjøre det enklere for bedriftene, og ikke bare for etatene selv. 

Etatene skal selv identifisere tidstyver de påfører innbyggere og næringsliv innen 1. juni. Deretter skal de i dialog med sitt eierdepartement velge ut tidstyver de selv kan gjøre noe med og starte arbeidet med å redusere eller fjerne disse. Og i årsrapporten for 2015 skal de rapportere om det de har gjort

Her kan du lese mer om hva en tidstyv er, og her kan du se på de 1300 tidstyvene etatene fant i egne rekker i 2014.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Telefon
23088316