Test av a-ordningen

Frem til 16. desember kan du som arbeidsgiver teste innsending av a-meldingen direkte i Altinn.

Fra og med 1. januar kan du som arbeidsgiver innrapportere data om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og SSB direkte i Altinn. Frem til 16. desember kan du teste innsending av a-meldingen.

Fra og med 1. januar kan du som arbeidsgiver innrapportere data om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og SSB direkte i Altinn. Frem til 16. desember kan du teste innsending av a-meldingen.

Publisert 14.11.14

Forenkling

Testløsningen er tilpasset arbeidsgivere uten lønnssystem, med få ansatte. All informasjon du legger inn blir slettet. Det kan være gunstig å gjennomføre testingen. Da vet du at du har nødvendig informasjon om dine ansatte tilgjengelig ved innrapportering i januar.

Les mer om prøveinnsending av a-meldingen på altinn.no

Første innlevering senest 5. februar
Innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og SSB, via a-ordningen, er operativ fra 1. januar.

  • A-ordningen gjelder for deg som jobber med noe av dette:
  • Lønns- og trekkoppgave
  • Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave
  • Melding til Aa-registeret (arbeidstakerregisteret)
  • Oppgave til lønnsstatistikk

Fra og med 1. januar 2015 skal arbeidsgivere sende opplysninger om ansatte/inntektsforhold i én felles melding hver måned, med første innlevering senest 5. februar. Dette innebærer at man må legge om interne rutiner, og mange må nok rydde opp i en del formaliteter.

Leverandører av lønns- og personalsystemer er i full gang med å tilpasse systemene. Vil du vite mer om hvordan du må forholde deg, anbefaler vi at du sjekker med din leverandør. Mange av dem har lagt ut informasjon på hjemmesider og i nyhetsbrev.

Mer informasjon
Det finnes også en egen informasjonsside på www.Altinn.no/A-ordningen. Finner du ikke svar der eller hos din leverandør av lønns- og personalsystem, kan du forsøke a-ordningen@skatteetaten.no.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Telefon
23088316