Utvalg foreslår enklere regler for aksjeselskaper

-  Vi er meget fornøyd med at næringsministeren har fått utredningen om forenkling på plass, slik vi har bedt om, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto .

- NHO har i årevis pekt på at saksbehandlingen for avtaler eiere inngår med sine eiere eller styremedlemmer er altfor tungvinte og kostnadene til dette er titalls millioner kroner, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto.

- NHO har i årevis pekt på at saksbehandlingen for avtaler eiere inngår med sine eiere eller styremedlemmer er altfor tungvinte og kostnadene til dette er titalls millioner kroner, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto.

Publisert 21.10.16

Forenkling

- Altfor sjelden ser vi at lover og regler blir gjennomgått for å sjekke om de er tilpasset virkeligheten.

Et utvalg ledet av BI-professor Tore Bråthen har levert en 200 siders utredning om en "aksjelovgivning for økt verdiskaping".  Et av forslagene er å forenkle reglene om avtaler som selskapene inngår med sine eiere eller styremedlemmer.

- NHO har i årevis pekt på at saksbehandlingen for slike avtaler er altfor tungvinte. Hvert år dreier det seg om 3-4 000 avtaler og kostnadene til dette er titalls millioner kroner.   Utvalget foreslår ikke å øke tersklene for når selskaper må ha revisor, på den annen side foreslår de å fjerne regelen om at alle morselskaper må ha revisor.

- Vi synes det er grunnlag for å heve terskelen noe, men det er uansett en god idé at rundt 27 000 morselskaper kan velge bort revisor, sier direktør for næringspolitikk i NHO Ingebjørg Harto.

At kravet til aksjekapital skal være én krone, i stedet for 30 000 kroner som i dag, er blant de forslagene NHO vil gå nærmere inn på i høringen.

Utvalget foreslår blant annet:

  • at det ikke lenger er nødvendig med protokoller på papir for å dokumentere vedtak i selskapenes organer
  • å forenkle kravet til dokumentasjon ved skriftlige generalforsamlinger. Det skal også være mulig å holde elektronisk generalforsamling.
  • at styremedlemmer valg av generalforsamlingen blir valgt for en ubegrenset tidsperiode
  • at styreleder regnes som daglig leder hvis selskapet ikke har daglig leder
  • å fjerne noen av kravene til dokumentasjon ved stiftelse, fusjon mv.
  • mindre papirarbeid ved avvikling av aksjeselskaper

 

 

https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Naringsjus/nho-bidrar-til-aksjelovutvalg/

 

https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Naringsjus/vil-ha-enklere-aksjeregler/