Vil forenkle regnskapsloven

NHO er fornøyd med at Regjeringen nå forbereder enklere regnskapsregler.

Illustrasjonsfoto: iStock

Publisert 19.09.14

Forenkling

Et utvalg har fått i oppdrag å utrede "modernisering og forenkling" av reglene om regnskaper. Utvalget skal legge til grunn at regnskaper skal være basert på "sunne bedriftsøkonomiske prinsipper", men også at reguleringen skal være "så enkel og lite byrdefull som mulig".

NHO er fornøyd med at arbeidet blir satt i gang. Da får man en konkret vurdering av om kostnadene ved regnskapsreglene faktisk står i forhold til den nytten regnskapene har. Allerede i 2012 anbefalte NHO at de minste bedriftene for eksempel burde få slippe å lage årsberetning. Samme år ble EUs direktiv om regnskap endret, slik at selskaper med lavere omsetning enn seks millioner kroner kunne få redusert rapporteringsbyrde. Dette åpner for tilsvarende forenklinger også i Norge, som det nye utvalget skal utrede nærmere.

I regjeringsplattformen har Høyre og Fremskrittspartiet som mål å redusere de lovpålagte administrative kostnadene for bedriftene med 25 prosent i denne stortingsperioden. Finansminister Siv Jensen uttaler at "utvalget er en viktig del av Regjeringens arbeid med å forenkle hverdagen for næringslivet" og at dette er spesielt viktig for de minste bedriftene.

Utvalget skal levere to utredninger, sommeren 2015 og sommeren 2016. Effekten av de nye reglene vil antagelig komme tidligst for regnskapsåret 2016.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Telefon
23088316