reagensrør

Forskning, innovasjon og digitalisering

Skal Norge bli et konkurransedyktig kunnskapssamfunn i fremtiden er vi avhengig av å satse stort på forskning, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap. Det er avgjørende for å skape veksten som gir grunnlag for å opprettholde dagens velferdsnivå.

- Det vi skal leve av om 15-20 år må satses på i dag. Det krever vilje til å sette en klar nasjonal retning på innovasjonspolitikken, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.
Bygg på norske fortrinn
NHOs INNOVASJONSPOLITIKK - 25. april 2017

- Det vi skal leve av om 15-20 år må satses på i dag. Det krever vilje til å sette en klar nasjonal retning på innovasjonspolitikken, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

Nyheter

 • Bygg på norske fortrinn

  - Det vi skal leve av om 15-20 år må satses på i dag. Det krever vilje til å sette en klar nasjonal retning på innovasjonspolitikken, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

  25. april 2017

Publikasjoner

 • Næringslivet former fremtiden

  NHO mener at innovasjonspolitikken må sette en tydelig retning innenfor de områder der Norge har naturlige fortrinn. Tre områder trekkes særlig fram i denne sammenheng: Energi; havet, inkludert bioøkonomien; og industrien.

  25. april 2017
 • Horisont 2030

  Her kan du lese NHOs forskningspolitiske dokument Horisont 2030. 

  7. mars 2016
 • Effektiv offentlig forvaltning

  Næringslivet er avhengig av en effektiv offentlig forvaltning. Dette politikkdokumentet legger frem prinsipper og kriterier som bør være førende for utviklingen av offentlig forvaltning.

  30. september 2015

Kontakt

Rune Foshaug

Avdelingsdirektør

Kompetanse og innovasjon

Rune.Foshaug@nho.no
Mobil
95142636
Tore Li

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tore.li@nho.no
Mobil
90869664
Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Kompetanse og innovasjon

anniken.tomte@nho.no
Mobil
91535710
Ingeborg Marie Østby Laukvik

Rådgiver

Kompetanse og innovasjon

ingeborg.marie.laukvik@nho.no
Mobil
90636780