NHOs innovasjonspolitiske dokument

Næringslivet former fremtiden

NHO mener at innovasjonspolitikken må sette en tydelig retning innenfor de områder der Norge har naturlige fortrinn. Tre områder trekkes særlig fram i denne sammenheng: Energi; havet, inkludert bioøkonomien; og industrien.

Publisert 25.04.17

Publikasjon, Forskning og innovasjon

Dokumentet presenterer NHOs forslag til politikk og virkemidler for å fremme nyskaping i årene framover. 

Last ned NHOs innovasjonspolitiske dokument

 

Kontakt oss

Rune Foshaug

Avdelingsdirektør

Kompetanse og innovasjon

Rune.Foshaug@nho.no
Mobil
95142636