Arbeidslivet utjevner forskjeller

-Arbeidslivet kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller som utdanningssystemet i noen grad skaper. Vi ser igjen betydningen av at flere unge kommer seg ut i opplæring i bedrift allerede etter ungdomsskolen, det vi i NHO kaller "den tredje vei", sier Are Turmo i NHO

Are Turmo, avd.dir for kompetanse,NHO

Publisert 17.02.14

Kompetanse og utdanning

- NIFUs rapport dokumenterer at tidlig erfaring med heltidsarbeid har stor betydning for om man er sysselsatt som 25-åring eller ikke. Kommer man tidlig nok i arbeid, kan det kompensere for manglende utdanning, sier kompetansedirektør i NHO, Are Turmo. 

NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) har fulgt 1000 ungdommer fra Østlandsområdet gjennom en niårsperiode fra de avsluttet ungdomsskolen i 2002 til 2011, året de fylte 25 år.

Funnene i NIFU-rapporten forsterker tendenser fra tidligere forskning om at sosial bakgrunn betyr mye for gjennomføringsevnen i videregående opplæring og senere yrkesdeltakelse.

77, 4 prosent av ungdommene hadde bestått videregående opplæring. To av ti hadde ikke fullført, og tre av ti fullførte uten å gå videre til høyere utdanning.  Sysselsettingsgraden var svært høy for de som hadde fullført en utdanning, ikke bare de med høyere utdanning, men også de med fagbrev.

Resultatene understreker betydningen av hvilke basisferdigheter ungdommene tok med seg hjemmefra og inn i skolen. Videre viser rapporten at selv litt kompetanse fra skolen er bedre enn ingenting. Tilsvarende gjelder arbeidserfaring. Tidlig erfaring med heltidsarbeid har stor betydning for om en er sysselsatt som 25-åring eller ikke. Kommer man tidlig nok i heltidsarbeid, kan det kompensere også for manglende utdanning. Rapporten konkluderer derfor med at arbeidslivet på mange måter bidrar til å utjevne sosiale forskjeller som utdanningssystemet i noen grad skaper.