Design som metode

Med design som innovasjonsmetode, vil Ulstein Group lage den ultimate skipsbroen.

Foto: Marius Beck Dahle

Publisert 05.11.13

Forskning og innovasjon

Ulstein Group mener at den ultimate skipsbroen ikke er laget ennå. Den vil de skape.

Offshorefartøyer utfører svært avanserte operasjoner, gjerne i hardt vær og tett inntil en installasjon.

- Det er svært krevende å ligge i riktig posisjon, dagens brosystemer er veldig komplekse og mange av de uønskede hendelsene skyldes feil som kan føres tilbake til broen. Det vil vi gjøre noe med, sier NHO-president og visekonsernsjef i Ulstein Group ASA, Tore Ulstein. Bedriften designer blant annet skip og utvikler skipssystemer.

I 2009 søkte og fikk Ulstein, i samarbeid med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), 400 000 kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Dette var et av de første prosjektene i programmet, som ble lansert samme år. DIP er et initiativ som støttes av Nærings- og handelsdepartementet, der målet er få flere bedrifter til å prøve metodikken designdrevet innovasjon.

Ulik kompetanse og erfarings-bakgrunn skaper dynamikk og spenning

Gjennom nitide brukerstudier kom designerne fra AHO og Ulstein i fellesskap frem til at dagens skipsbroer ikke er gode nok. Ny informasjon kom på bordet, og man så tydeligere hvilke situasjoner kapteinene må takle daglig. Potensialet for forbedringer, var stort.

Designerne forutsatte at de skulle utvikle en bro helt fra bunnen av – hvordan ville den sett ut da? De hentet inspirasjon fra bilbransjens konseptbiler, der alle fagdisiplinene jobber sammen for å skape eksempler på løsninger og vise hvordan bilen kan bli. Det ble klart at de ikke skulle lage et produkt, men en konseptbro, en visjon som skulle inspirere til videre utvikling: Ulstein Bridge Vision. Visjonen ble visualisert igjennom en serie animerte filmer og fremtidsscenarier.

- Vi har en dyktig stab av skipsdesignere og ingeniører, og vi har tradisjon for innovasjon. Likevel var det nytt for oss å bruke denne formen for metodikk. 

- Det vanlige er å utvikle fartøyskonsepter basert på hva kundene vil ha – funksjonelle konsepter som løser problemer. Nå utvikler vi helt egne og nyskapende ideer. En av de kanskje viktigste lærdommene vi fikk gjennom DIP, var at ulik kompetanse og erfaringsbakgrunn skaper dynamikk og spenning. Når det håndteres konstruktivt, da skapes muligheten for innovasjon, sier Tore Ulstein. Han tror ikke prosessen hadde blitt igangsatt uten støtte fra DIP.

- Ulstein ville ikke klart dette alene. Vi trengte den risikoavlastningen DIP-midlene ga oss, og vi trengte designernes kompetanse til å oversette den innsikten vi fikk til nye muligheter. Med den nye visjonen tar Ulstein et langt steg for å øke sikkerheten i operasjonene og redusere antall uønskede hendelser, sier Ulstein, som opplyser at prosjektet har skapt begeistring og engasjement. De 400 000 DIP-kronene har så langt utløst flere titalls millioner kroner i oppfølgingsaktiviteter, forskning og utvikling.


(Tekst: Ingunn Solli. Foto: Marius Beck Dahle.)