Et forskningsbudsjett i riktig næringsrettet retning

Solberg-regjeringens budsjettforslag representerer en meget positiv styrking av den næringsrettede forskningen, sier direktør i NHO, Svein Oppegaard.

Svein Oppegard, direktør for Abeidslivspolitikk i NHO

Publisert 08.11.13

Forskning og innovasjon, Statsbudsjettet

Vi er svært tilfredse med at beløpsgrensen for egenutførte prosjekter i SkatteFUNN økes fra 5,5 til 8 millioner kroner. Det samme gjelder økningen i Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) på 80 millioner kroner. Disse forslagene er i tråd med krav fra NHO gjennom flere år, fremholder Oppegaard.
 
- Det er også positivt at regjeringen foreslår å øke Nærings-PhD ordningen, som muliggjør 50 doktorander under Nærings-PhD og en tilsvarende ny PhD ordning for offentlig sektor. Videre er vi tilfredse med at regjeringen vil øke STIM-EU ordningen utover Stoltenberg II regjeringens budsjettforslag med 20 millioner. STIM-EU ordningen skal stimulere særlig forskningsinstituttenes deltagelse i EU-forskningen. – Det er viktig at STIM-EU ordningen i sterkere grad enn i dag belønner de institutter som klarer å dra med seg flere bedrifter inn i EU-forskningen, understreker Oppegaard.
 
- Det er også positive vekstforslag knyttet til marin forskning og på de generiske teknologiområdene nanoteknologi, bioteknologi og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette lover godt for statsbudsjettet for 2015, der vi forventer at regjeringen i enda sterkere grad følger den næringsrettede profilen de har lagt seg på i årets budsjettforslag, sier Oppegaard.