AVISREPLIKK

Mangfold skaper innovasjon

Vi trenger et mangfold av profesjoner for å skape innovasjon, skriver NHO-president Tore Ulstein i denne replikken om profesjonskamp.

Et samspill av ulike profesjoner var nødvendig for baug-innovasjonen X-bow, skriver NHO-president og visekonsernsjef/styreleder i Ulstein Group ASA - og dr.ing. (Foto: Marius Beck Dahle/Norsk Designråd)

Publisert 19.11.13

Forskning og innovasjon

Av Tore Ulstein, NHO-president, styreleder og visekonsernsjef i Ulstein Group ASA – og dr.ing

Kjemper ingeniørene mot røkla? Er det økonomene, statsviterne, juristene og – enda verre – pr-rådgiverne som styrer landet? Eller bør gjøre det? Nei, ikke forvirr oss ned i skyttergravene.

Hvem som er viktigst, er en feilkobling og avsporing

Ingeniøravmakt, er overskriften på Karl Fredrik Tangens omtale (DN 5. nov.) av Pål Nygaards bok «Ingeniørenes gullalder». Artikkelen har så medført to replikker (DN 7. nov.) – fra økonom-organisasjonen Econa og ingeniør-organisasjonen Tekna.

Er det imidlertid noe vi ikke trenger, så er det en kamp mellom profesjoner. Vi trenger et mangfold av profesjoner for å skape nye ting. Skal vi fremme innovasjon, må alle med på laget.

Tangens artikkel er blant annet illustrert med et foto av fartøyet «Seven Viking», med den unike og prisvinnende baugdesignen X-bow. Sammen med fremtidens skipsbro, Ulstein Bridge Vision, illustrerer det behovet for samarbeid for å komme frem til de beste løsningene. Et samspill av arkitekter og designere, økonomer og ingeniører, til og med pr-rådgivere, var nødvendig for vår innovasjon.

Gjennom å utnytte forskjellig kunnskap oppnår vi mer. I brytningen mellom ulik type kompetanse oppstår nye løsninger som ingen tidligere hadde sett. Klarer vi å håndtere spenningen og friksjonen mellom aktører, skapes nye ideer og nye verdier.

NHO ønsker at den norske konkurransekraften styrkes. Da må vi utnytte profesjonenes styrker og dempe svakhetene. Hvem som er viktigst, er en feilkobling og avsporing.

(Innlegget stod først på trykk i Dagens Næringsliv 19. november 2013.)