NHO-forum for helse og velferd

Sterke og innovative bedrifter er en forutsetning for flere og bedre helse- og velferdstjenester i tiden fremover. NHO inviterte til frokostseminar 28. november for å illustrere næringslivets viktige rolle.

Statssekretær Lisbeth Normann informerte om Regjeringens ambisjoner og planer.

Publisert 02.12.13

Forskning og innovasjon

- Selv om det offentlige utvilsomt utøver et stort ansvar innen helse- og velferdsområdet – utgjør private bedrifter en viktig del av det samlede tilbudet. Bedriftene bringer inn friske krefter, ny kompetanse og økt kapasitet i arbeidet med å videreutvikle tjenestene, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund da hun ønsket velkommen til NHO-forumets første seminar. 

I et mangfoldig helse- og velferdsmarkedet organiserer NHO tjenesteaktører, industri- og utstyrsaktører, teknologi- og kunnskapsaktører, legemiddelprodusenter, samt konsulenter, arkitekter og byggenæringen. -Vi har, som den eneste private interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer hele verdikjeden i dette markedet, tatt initiativ til å etablere NHOs forum for helse og velferd. Slik vil NHO-fellesskapet jobbe mer systematisk og målrettet enn hva vi har gjort hittil og styrke næringslivets stemme i debatten om fremtidens helse- og velferdstilbud, sier Skogen Lund. 

I forumet deltar Abelia, NHO Service, Norsk Teknologi, BNL og Norsk Industri, samt bransjeorganisasjonene for legemiddelindustrien (LMI) og for helse- og velferdsteknologi (LFH).  

Skogen Lund viser til at sterke og innovative bedrifter er en forutsetning for flere og bedre tjenester. - Dersom bedriftene kan bidra med sin kompetanse, sin kapasitet og sine løsninger, vil vi både se vekst på nye områder i næringslivet og finne løsninger på noen av de største utfordringene samfunnet vårt møter fremover. Vi har alt å tjene på å ligge i front på dette området, sa Kristin Skogen Lund. 

Regjeringen er i gang
Statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet informerte om Regjeringens ambisjoner og planer. – Vi har mye å lære av det private som har satt innovasjon i system. Regjeringen har mål om både å effektivisere offentlig sektor og slippe til alle gode krefter i dette arbeidet. Omsorgskrisen er forestillingen om at omsorgstjenestene ikke kan endres, sa Normann. Hun understreket at mye er utredet, analysert og sagt. - Nå er det tid for handling og Regjeringen er allerede i gang, sa hun. 

Honnør til NHO og KS fra offensiv kommune
Tidligere finansbyråd i Oslo kommune, Kristin Vinje, fortalte om hvilke gode erfaringer Oslo har gjort seg når det gjelder å ta private i bruk innen helse og velferd. Hun ga honnør til NHO/KS' Nasjonale program for leverandørutvikling som har vært en viktig katalysator for bedre innkjøpspraksis i kommunen. Dette har gitt mange spennende og innovative resultater bl.a. innen helse- og velferdsområdet. 

Bedriftseksemplenes klare tale
Seks NHO-bedrifter var invitert til seminaret for å konkretisere mulighetene som det private næringslivet representerer. De presenterte løsninger fra praktisk talt fødsel til en trygg og aktiv alderdom. 

Astrid Skreosen, grunnlegger og daglig leder, Asap Norway ga sin personlige betraktning om hvordan ideen om å lage et superabsorberende lakensett tilpasset fødesenger ble født – og tatt i bruk. 

Eirik Lynghaug, CEO, Redcord fortalte om hvilke muligheter behandlings- og treningsutstyr har på noen av våre mest vanlige plager (muskel- og skjelettplager). Utstyret er basert på den unike behandlingsmetoden Neurac (Nevromuskulær aktivering). 

Heidi Ø. Solvang, daglig leder ved Ringvoll klinikken, delte sine utfordringer og muligheter sett fra et privat sykehus med offentlig godkjenning og avtaler med Helse Sør-Øst.  

Lars Dahle, grunnlegger og CEO, Dignio illustrerte hvilke muligheter helse- og velferdsteknologiske løsninger kan ha både for de eldre, kommunen og samfunnet.   

Hilde Britt Melbye, konsernsjef Norlandia Care la vekt på hvordan private tjenesteaktører kan bidra positivt innen eldreomsorg. Konsernet tilbyr også tjenester innen barnehager og pasienthotell. 

Eva Dugstad, adm. dir, IFE fortalte om samarbeidet mellom IFE og Algeta som utvikler ulike typer kreftmedisin basert på radioaktive substanser. Medisinene øker overlevelse for pasienter med prostata- og brystkreft med spredning til skjelettet.

Kontakt oss

Per Øyvind Langeland

Avdelingsdirektør

per.langeland@nho.no
Telefon
23088155