Nå trenger Norge bioøkonomi

Hvordan kan vi bli verdensmester? Nå setter NHO sammen eksperter for å meisle ut hvordan Norge skal bli verdensledende innenfor bioøkonomi.

En fremtidig ressurs? (Illustrasjonsfoto: Sjømat Norge)

Publisert 23.10.15

Forskning og innovasjon

Bioøkonomi er produksjon av fornybare biologiske ressurser og deres konvertering til for eksempel mat, fôr, kjemikalier, ingredienser, materialer, farmasøytiske produkter og bioenergi.

- Norge har store ressurser tilgjengelig fra fiskeriene, havbruk, skogen og landbruket. I fremtiden vil disse ressursene bli stadig mer sentrale for produksjonen av mat, fôrressurser, energi, helsekost og medisiner, sier Tore Remman.

Sammen med næringslivsledere fra alle de berørte sektorene leder Remman NHOs nye bioøkonomipanel. Denne uken har panelet vært samlet ved Hurdalssjøen i Akershus.  

NHOs Bioøkonomipanel

 • NHOs Bioøkonomipanel er oppnevnt av styret til NHO
 • NHO koordinerer arbeidet sammen med NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge. Abelia, Norsk Industri og BNL er også med i sekretariat og ressursgruppene til panelet.
 • NHOs Bioøkomipanel jobber parallelt med regjeringen som skal legge frem sin egen strategi for Bioøkonomien.

Panelet består av

  • Tore Remman, Nutrimar AS (leder)
  • Siv Østervold, Hordafor AS
  • Egil Olsvik, Nortura BA
  • Nils Vagstad, NIBIO
  • Øyvind Fylling-Jensen, NOFIMA
  • Ole Kristian Hjelstuen, Inven2
  • Gudbrand Rødsrud, Borregaard ASA
  • Olav Veum, Norges Skogeierforbund
  • Edel Elvevoll, UiT

 

Global befolkningsvekst, behov for nye energikilder og økt fokus på råvareknapphet gjør at vi må nyttiggjøre råvarene klokere enn tidligereStor overføringsverdi mellom sektorer
Under seminaret la dekan Øyvind Lie ved NMBU an tonen for arbeidet med å innlede om hvordan bioøkonomien kan bli den nye oljen for Norge. Han minnet om at det bare i havet er flere hundre milliarder tonn med biomasse som årlig kunne blitt klokere forvaltet ved høsting lengre ned i verdikjeden, bedret forvaltning, bruk av avskjær og arbeid mot utkast. Norge råder over 2,6 millioner kvadratkilometer med hav inkludert Antarktis. 

- Det gir oss store ressurser i dag, og uante muligheter inn i fremtiden, slår leder av panelet Tore Remman fast.

Han er også opptatt av at det er stor overføringsverdi mellom de ulike sektorene.

- Klok bruk av hele tømmerstokken eller hele fisken dreier seg om de samme prinsippene. Det er derfor bra at NHO bygger bro på tvers av de ulike næringene, sier Remman.

Må produseres her

Et av stikkordene på tvers av bransjeforeningene, er hvordan en kan få til mer produksjon i Norge.

- Dette området har et enormt potensial. Vekstmulighetene innen havbruk og landbruk er betydelige, og vil kreve tilsvarende mengder fôringredienser. Hvorfor skal vi ikke produsere mye av dette selv, og redusere importen, spør Egil Olsvik i Nortura.

Han mener en må lære av andre bransjer.

- Her må det til en industrireising, slik vi har gjort tidligere i Norge innen andre felter som olje & gass.

Stadig flere bedrifter satser nå på å nyttiggjøre biråvarer fra landbruket, havbruksnæringen, fiskeriene og skogen. Mens dette tidligere var ressurser som i liten grad ble nyttiggjort, produseres det i dag fôrråvarer, mat, bio-energi og også produkter knyttet til farmasi og medisin av disse ressursene. 

NHO-direktør Ingebjørg Harto og panelleder Tore Remman fra Nutrimar AS.

Omstilling og det grønne skiftet i praksis

- Global befolkningsvekst, behov for nye energikilder og økt fokus på råvareknapphet gjør at vi må nyttiggjøre råvarene klokere enn tidligere. Det er omstilling og det grønne skiftet i praksis, slår Ingebjørg Harto fast.

Harto er konstituert direktør for næringspolitikk i NHO og er ansvarlig for arbeidet i NHO, hvor også representanter fra en rekke landsforeninger i NHO-fellesskapet deltar. Foruten NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge, som har vært sentrale med å få etablert panelet, så deltar også Abelia, BNL og Norsk Industri.