TORE ULSTEIN

Sats på næringsrettet forskning

- Vi må styrke næringsrettet forskning. Det bidrar til å skape innovasjoner og nye arbeidsplasser, sier NHO-president Tore Ulstein.

Publisert 31.10.13

Forskning og innovasjon

Sammen med SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo krever Tore Ulstein i et innlegg i dagens Aftenposten at den nye regjeringen allerede i tilleggsproposisjonen 8. november må vise at den satser på dette. NHO-presidenten, som også er styreleder og visekonsernsjef i Ulstein Group, mener en enda sterkere satsing på anvendt, næringsrettet forskning er svært viktig:

- Slik forskning er innrettet direkte mot å bygge opp ny kunnskap og skape konkrete innovasjoner i næringslivet.

Det finnes gode ordninger som kan benyttes i større grad

Derfor er Ulstein glad for at Regjeringen understreker i sin tiltredelseserklæring at den vil vektlegge generasjonsperspektivet i politikken.

- Basert på vår erfaring med langsiktig privat eierskap, så er det helt avgjørende å benytte vår tids enestående mulighet til å skape varige verdier for vårt samfunn og for kommende generasjoner. Og skal vi ta konsekvensen av det, må vi satse stort på forskning, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap. Skal Norge bli et konkurransedyktig kunnskapssamfunn i fremtiden er en slik satsing avgjørende for å skape vekst som gir grunnlag for å opprettholde dagens velferdsnivå, sier Ulstein.

Den nye regjeringen lover å vri bruken av oljepenger fra forbruk til investeringer i forskning og utvikling og infrastruktur, samt vekstfremmende skattelettelser. Dette håper Ulstein blir fulgt opp i kommende budsjetter.

- Og det finnes gode ordninger som kan benyttes i større grad, understreker NHO-presidenten.