SSB-TALL

Vekst i næringslivets FoU

Næringslivet utførte forskning og utvikling for 21,3 milliarder kr i 2012 – en vekst på 1,2 milliarder i forhold til 2011. Dette gir en nominell vekst på 6 prosent og en realvekst på 2 prosent.

Illustrasjonsfoto (© iStockphoto)

Publisert 28.10.13

Forskning og innovasjon

Statistisk sentralbyrå presenterte i dag foreløpige tall for hvor mye næringslivet utførte forskning og utvikling for i fjor.

- Dette er en gledelig utvikling og føyer seg inn i en trend vi har sett gjennom flere tiår, nemlig at det særlig er næringslivet som har økt sin FoU-innsats, sier direktør i NHO, Svein Oppegaard. Han viser til at bedriftene betaler 75-80 prosent av utgiftene til egen FoU-virksomhet.

- Bedriftenes betydelige FoU-vekst de senere år skyldes at forskning, utvikling og innovasjon blir stadig viktigere konkurransefaktorer, fremholder Oppegaard.

- Her ser vi nok en gang at bedriftene leverer på FoU. Nå må den nye regjeringen trå skikkelig til og rette opp de senere års svake budsjetter på næringsrettet forskning. Vi ser frem til Solberg-regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet den 8. november, avslutter Oppegaard.

Kontakt oss

Tore Li

Seniorrådgiver

tore.li@nho.no
Telefon
23088153