Beløpene i søknadene om BIA-støtte er doblet

Flere bedrifter har oppdaget Forskningsrådets BIA-program. Beløpene i søknadene i år er dobbelt så høye som i fjor.

Publisert 21.10.14

Forskning og innovasjon

Alt i alt er det søkt om 1335 millioner kroner, nesten en dobling fra i fjor da det ble søkt om 739 millioner kroner. Antall søknader i år er 143, mot 100 søknader i fjor, skriver Finansavisen tirsdag.

Ønsker at potten økes

- Dette viser at næringslivet søker på gode programmer når de ser at myndighetene er villige til å putte penger i dem, sier Tore Li, seniorrådgiver i avdeling Kompetanse i NHO.

Rammen på Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) har i mange år nærmest stått på stedet hvil. Dette til tross for at Forskningsrådet, NHO og andre har påpekt at BIA-rammen har vært for lav, slik at mange prosjekter med toppscore i Forskningsrådets vurderinger er blitt avvist.

Tore Li- Det har naturlig nok virket demotiverende på flere bedrifter, og mange har sikkert ikke sett noen vits i å søke på nytt. Da Solberg-regjeringen tiltrådte i fjor høst, la den på 80 mill.kr pluss de 10 mill. den utgående Stoltenberg-regjeringen hadde foreslått, slik at BIA fikk en vekst på 90 mill.kr. Dermed øker bedriftenes sjanser for å få tilslag på utmerkede prosjekter, og de blir mer villige til å investere i en søknad, mener Li. 

Premierer bedriftsrettede prosjekter

BIA er Forskningsrådets største næringsrettede program, og fanger opp de som faller utenfor de tematiske programmene som biotek, petroleum, havbruk også videre. En ordning NHO synes meget godt om.

- Det er fordi den premierer bedriftsrettede prosjekter der FoU-kvalitet og verdiskapingspotensial er de avgjørende premissene for hvem som får støtte, og ikke bransjetilhørighet eller ulike spesifikke politiske formål. BIA er en stor konkurransearena. NHO mener som Norges forskningsråd at rammen for BIA bør økes til 800 mill. kroner innen 2019.

I år er det utlyst til sammen 500 millioner kroner gjennom ordningen, men i neste års statsbudsjett har regjeringen foreslått en økning på 70 millioner kroner. Dermed kan neste års pott bli på 570 millioner kroner. NHO mener det er bra, men ikke bra nok.

Kontakt oss

Tore Li

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tore.li@nho.no
Telefon
23088153