Bidrar til innovasjonsløft

NHO gleder seg over statsbudsjettets nyhet om en bevilgning på over 10 millioner kroner til Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør Innovasjon og næringsutvikling i NHO.

Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør Innovasjon og næringsutvikling i NHO.

Publisert 12.10.15

Forskning og innovasjon

NHO er initiativtager og har hatt prosjektlederansvar for programmet siden det ble startet i 2010. Programmet er et samarbeid mellom NHO, KS og DIFI og flere offentlige virksomheter, etater og kommuner.

Utnytt den tidlige fasen før anbudsrunden

- Fem års drift av programmet har vist at det går an å gjøre offentlige anskaffelser mer innovative, gjennom dialog og ved å stimulere til bedre prosesser mellom innkjøper og tilbyder, sier avdelingsdirektør Innovasjon og næringsutvikling i NHO, Per Øyvind Langeland.

- Et av suksesskriteriene har vært å utnytte den tidlige fasen før anbudsrundene på en mer formålstjenlig måte. Slik kan man legge bedre til rette for nye og bedre løsninger for klima, helse og omsorg og når det gjelder IKT-løsninger. Ambisjonen er at innovative offentlige anskaffelser skal ha befestet seg som et strategisk og operativt virkemiddel i moderniserings- og innovasjonsarbeidet i Norge, sier Langeland.

Her finner du gode kilder som kan være nyttig når du jobber med offentlige anskaffelser

Bedre løsninger for alle

At regjeringen nå legger inn over 10 millioner i statsbudsjettet til dette arbeidet er både en anerkjennelse av det arbeidet som allerede er gjort, og et løft til for videre utvikling av programmet.

- Nå kan vi styrke og øke tempoet i innovasjonsarbeidet, og bidra offensivt inn i enda flere offentlige anbudsprosesser. Det gir bedre løsninger for samfunnet og innovasjon for både offentlig sektor og næringsliv, sier programleder Per Harbø.

Kontakt oss

Per Øyvind Langeland

Avdelingsdirektør

Næringspolitisk avdeling

per.langeland@nho.no
Mobil
99792282
Per Harbø

Programleder Nasjonalt program for leverandørutvikling

Nasjonalt program leverandørutvikling

per.harbo@nho.no
Mobil
95943322