Designdagen 15. april

Design skaper innovasjon

– Strategisk bruk av design er et konkurransefortrinn, for dem som vet å utnytte det, sier NHO-sjefen. Bli med på Designdagen.

Designdagen er Norges største inspirasjonsdag for design og innovasjon. Som NHO-medlem får du ti prosent rabatt. 

Publisert 25.03.15

Forskning og innovasjon

I takt med samfunnsutviklingen har designfaget de siste tiårene fått større og større betydning. Design som fag og metode har blitt mer anerkjent som en naturlig del av alt fra strategiske prosesser til brukerorientert utvikling av tjenester.

– Alle verktøy, metoder og kunnskapstilnærminger som fremmer innovasjon og verdiskaping vil måtte benyttes til det fulle, i en stadig mer krevende konkurransesituasjon for bedriftene – både nasjonalt og internasjonalt. Design er i høyeste grad i denne kategorien, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. 

På Designdagen 15.april presenterer Norsk design- og arkitektursenter foregangsbedrifter og designere som forteller om deres prosjekter med fokus på økt verdiskaping, samfunnsinnovasjon og bærekraft. Her møtes næringsliv, offentlig sektor og designbransjen under ett. 

NHO er samarbeidspartner og bidrar fra scenen. Du som medlem får ti prosent rabatt.

Meld deg på her

Nytt blikk

Det er ikke alltid like lett å se sammenhengen mellom årsak og virkning, men designere og designmetodikk kan hjelpe til med å framheve og visualisere kritiske faktorer i ulike prosesser.

– Når bedriftene involverer design og designere i innovasjonsprosessene sine, får de et nytt, og ofte mer helhetlig, blikk på prosessene med på kjøpet, sier Skogen Lund.

Norsk Design- og arkitektursenters egne undersøkelser viser at disse bedriftene oftere lykkes, skaper merverdi og møter både egne og kundenes krav.

– Derfor er strategisk bruk av design et konkurransefortrinn, for dem som vet å utnytte det, sier Skogen Lund. 

Artikkelen fortsetter under bildet:

Samfunnsløsninger og design

Fremtidens utfordringer med befolkningsvekst og økt urbanisering krever nye løsninger. Design kan, sammen med arkitekturfagene, være faktoren som utløser de nye ideene som skal forme byene våre og hvordan vi beveger oss  i tiden fremover.

For eksempel var smarte motorveier som kommuniserer med bilen og gir bedre trafikksikkerhet blant finalistene til Index:Award, verdens største og viktigste designpris.

Gjennom Norsk design- og arkitektursenters støtteordning Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), har næringsklyngen Maritime CleanTech i Haugesund kommet frem til en skipsinnovasjon. Dette er en innovasjon som kan revolusjonere godstransporten til havs og løfter bransjen og grønn transport til sjøs flere tiår fremover.

Ulstein Group oppnådde en like radikal innovasjon med sitt prosjekt Ulstein Bridge Vision, også finansiert av DIP. Ved å benytte designkompetanse i idefasen av utviklingsprosjekter kan man designe løsninger for sin bedrift for fremtiden.

Du kan også søke om midler til innovasjonsprosjekter gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Søknadsfristen er 29. april kl. 12.00.

Bli også med på Innovasjonsdagen 3 i Kraft

Disse møter du 

I løpet av dagen vil din forestilling om hvilke verdier design kan skape bli utfordret.

Du møter Idar Kreutzer fra Finans Norge som innleder. Cisco, TINE, Husbanken, Maritime CleanTech og Safi International følger på i samarbeid med Scandinavian Design Group, LiveWork, SoCentral og Abry & Kavanagh Design. Du vil også høre Ken Segall, forfatter av boken om Apples suksess som jobbet med Steve Jobs i 12 år. 

Designdagen er årets viktigste møteplass for næringslivet, offentlig sektor og designbransjen. 

Her kan du se hele programmet 
Mer informasjon og påmelding

Mye nytt for deg som har gode ideer å beskytte

En bedrifts gode ideer bør forvaltes og beskyttes på en slik måte at de ikke krenkes eller stjeles av andre. I løpet av vinteren har NHO jobbet frem en rekke tiltak med gode råd om hvordan dette bør gjøres.

NHO har nylig inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Onsagers AS som samarbeidspartner på patent-, varemerke- og designbeskyttelse. Gjennom samarbeidsavtalen tilbys NHO-medlemmer en rekke kostnadsfrie og rabatterte tjenester hos Onsagers AS, herunder en gratis IP-sjekk.

Les mer: Beskytter du ideene dine godt nok?