Viktige grep for innovasjon og nyskaping

Den krevende situasjonen som deler av næringslivet og ulike deler av landet nå står overfor, krever tiltak som bidrar til omstilling og økt innovasjonsevne både på kort og lang sikt. I forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår regjeringen flere tiltak for å bidra til flere gründere og vekstkraftige bedrifter. 

Publisert 08.10.15

Forskning og innovasjon, SMB

NHO er positive til økte midler til etablerertilskudd, til pre-såkornfond , til brukerstyrt innovasjonsarena og til økt støtte til kommersialisering av forskningsresultater. Forskningsbasert nyskaping er et område Norge har store muligheter innen.

NHO understreker videre behovet for fortsatt innsats, og mener at næringslivets tilknytning til forskning og kommersialisering av forskningsresultater, fortsatt bør øke. Det er bra at beløpsgrensen for Skattefunn øker, men NHO har lenge tatt til orde for at også timesatsen bør øke.

100 millioner til pre-såkornordning, i tillegg til de 40 som kom i revidert, er svært positivt for gründere, og vil føre til investeringer av det dobbelte av bevilgningene, gjennom matching fra private investorer.

En styrking av miljøteknologiordningen med over 130 millioner vil bidra til både innovasjon og utvidet testing av ny miljøteknologi, på et svært viktig område.

NHO syns det er spennende at Norge blir den første nasjonen som tilbyr digitale tjenester fra et foretaks etablering til eventuell avvikling, gjennom tjenesten Elektronisk stiftelse av foretak, i Altinn.

NHO er svært fornøyd med regjeringens varslede satsing på leverandørutviklingsprogrammet for å styrke innovasjon i offentlige innkjøp, med 10 millioner kroner. Dette er en sak vi har jobbet lenge med, og NHO er glad for at regjeringen ser verdien av dette arbeidet.

NHO ser spent frem til detaljene rundt regjeringens gründersatsing, gründerplanen Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser som skal komme mandag 12.10 hvor de sier fokusområdene er:

  • bedre tilgang på kapital i tidlig fase
  • økt tilgang på kompetanse
  • et mer attraktivt gründerland

Detaljene rundt regjeringens innovasjonssatsing kan leses i NFDs budsjettproposisjon

Kontakt oss

Maria Hoff Aanes

Seniorrådgiver

Myndighetskontakt

maria.hoff.aanes@nho.no
Telefon
23088317