Helsenæring med stort potensial

En bred allianse i NHO går nå i bresjen for å løse Norges helseutfordringer. Fem grep kan legge grunnlaget for en ny norsk gigantnæring.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund ønsker statsråd Bent Høie velkommen til seminaret, "Hvordan bygger vi helsenæringen i Norge fremover?"- 

NHO-sjef Kristin Skogen Lund ønsker statsråd Bent Høie velkommen til seminaret "Hvordan bygger vi helsenæringen i Norge fremover?" 

Publisert 18.03.16

Forskning og innovasjon

I 2060 kan hver tredje nordmann jobbe med helse- og omsorg, og skattebyrden øke helt opp mot 65 prosent. Det er bildet som tegnes opp av henholdsvis SSB og Produktivitetskommisjonen - om ikke noe gjøres. Nå går en rekke ledende interesseorganisasjoner som NHO, Abelia, NHO Service, Nelfo, Legemiddelindustrien og Norsk Industri i front for å finne ut hvordan utfordringene i fremtidens helse- og omsorgssektor kan løses.

Fredag møtte denne brede alliansen helseminister Bent Høie i regi av forumet "NHO Arena Helse og velferd", med ønske om smartere samarbeid mellom private og offentlige aktører.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener helsenæringen har mange forutsetninger til å bli en av de viktigste næringene fremover, både som verdiskaper og arbeidsgiver. Hun peker på fem grep som kan bidra til dette: Et internasjonalt konkurransedyktig skattesystem; innovasjon og utvikling gjennom offentlige anskaffelser; næringsutvikling gjennom forskning; fysisk infrastruktur gjennom industrielle innovasjonssentre; og bedre koordinering fra myndighetene.

Fra dagens seminar i regi av "NHO Arena Helse og velferd".
Foto: Espen Snipstad, LMI

- Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene. Men det som er utfordringer for oss, er markedsmuligheter for dere, sa statsråd Høie. - Vi har behov for alle gode krefter. Et mangfold gir bedre tjenester og bedre kvalitet.

På spørsmål om hvem i regjeringen som har ansvaret for å koordinere næringsutviklingen innen helse, svarte Høie at det ligger hos næringsministeren.

Dag Ekelberg, direktør næringspolitikk i NHO Service, var blant annet opptatt av markedsadgang inn mot offentlig sektor og at kvalitetsmålingene må være like både for offentlige og private aktører.

Administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem, presiserte at helse er en ny næring med stort potensial, og hun understreket betydningen av innovasjon og kommersialisering. 

Abelia-sjef Håkon Haugli pekte i sin oppsummering på mulighetene i et annerledes helsevesen bygget på ny teknologi, mer presise medisiner og smartere involvering både av pasienter, pårørende og helsearbeidere.

Kontakt oss

Grete Karin Berg

Fungerende regiondirektør

NHO Buskerud

Grete.k.Berg@nho.no
Mobil
92604380