LOCAL EAT AWARD

Keep-it fikk drahjelp av matpris

Keep-it Technologies har dratt god nytte av prisen de vant for sin holdbarhetsindikator i 2015. Nå skal ny innovatør kåres.

Kristen Hovland, daglig leder Keep-it Technologies

Kristen Hovland, daglig leder Keep-it Technologies. (Foto: Keep-it)

Publisert 26.04.17

Oslo og Akershus, Forskning og innovasjon

Hva skjer med de som vinner Local EAT Award? Keep-it Technologies® vant for to år siden 100 000 kr for ideen sin – en holdbarhetsindikator for temperatursensitive matvarer.

Innovativ mat-gründer? Les mer om Local EAT Award her - og send din søknad

Det har gått snart to år siden dere vant Local Eat Award. På hvilken måte har deltakelsen i Local EAT Award bidratt til at ideen ble videreutviklet?

- Som vinner av Local EAT Award i 2015 og gjennom profileringen på EAT Forum har vi økt synligheten hos viktige interessegrupper for innovasjonen Keep-it® holdbarhetsindikator. Keep-it er det eneste verktøyet som gir løpende informasjon om den faktiske holdbarheten til et produkt gjennom at den registrerer temperaturendringer over tid, sier daglig leder Kristen Hovland.

Prisen gav oss mulighet til å profilere oss på en veldig troverdig måte

Profileringsmulighet

- Prisen gav oss mulighet til å profilere oss på en veldig troverdig måte til potensielle kunder og har vært utrolig nyttig i PR- og reklamesammenheng.  

- Selve pengepremien har også vært et kjærkomment bidrag til vårt reklamebudsjett og for å skape kjennskap til indikatoren hos forbrukere. I oktober 2016 hadde vi oppnådd kjennskap til Keep-it indikatoren blant hele 39% av den norske befolkningen. Vi vet at forbrukeraksepten er høy (hele 81%) og derfor er kjennskap ekstra viktig for å skape etterspørsel.  

- Våre viktigste kommersielle målgrupper er likevel handelen, fremst industri og dagligvarekjeder, og prisen har gitt oss mye tillit og styrke i innsalget overfor potensielle kunder. I dag er REMA 1000 vår viktigste kunde og kjeden ligger i førersetet når det gjelder å bekjempe matsvinn, blant annet gjennom en satsning på Keep-it indikatorer.

Kommersialisering

- Prisen har derfor primært bidratt til kommersialiseringen av holdbarhetsindikatoren. Siden starten har vi solgt over 25 millioner indikatorer, og i 2017 ligger vi an til å nå et volum på 30 millioner indikatorer i Norge på 32 ulike ferskvareprodukter. Planen videre er å lansere Keep-it på flere Europeiske markeder i løpet av året.  

Hvordan gikk du frem for å gjøre løsningen bedre kjent i lokalsamfunnet?

- Det viktigste tiltaket i den fasen vi er i nå, er å gjennomføre innsalg til kjeder og produsenter for å inngå kommersielle avtaler i Norge og i Europa. Dessuten jobber vi kontinuerlig med å bygge merkevaren Keep-it, samt å skape kjennskap hos forbruker ettersom vi vet at aksepten hos sluttbruker er meget høy.  

- Som gründerbedrift har vi begrensede midler, og omtale og word of mouth blir derfor ekstra verdifullt. Priser som Local EAT Award er derfor viktige for å oppnå økt synlighet.

Hva er ditt beste tips til gründere? 

- Det aller viktigste er selvsagt å ha en unik idé eller produkt som det utvilsomt finnes et behov for. Gode og dedikerte ansatte og en god forretningsmodell et must. Og så er det utrolig viktig å tenke gjennom hva det vil kreve å ta produktet fra idé til kommersiell drift, dette tar som oftest mye lengre tid enn man tror og det er dessverre ofte her mange feiler. Tålmodige og langsiktige investorer er derfor utrolig viktig å ha med på laget. 

I medvind

Hvordan opplever dere at bærekraft er med på å bygge merkevaren din/deres løsning?

- Produktkvalitet og redusert matsvinn blir stadig viktigere for forbrukere, både i Norge og Europa for øvrig. I 2016 innførte Frankrike et forbud mot å kaste mat i dagligvarebransjen, Italia har ny lovgivning på området og England har matsvinn høyt på agendaen. Tidspunktet for internasjonal lansering er derfor meget godt, vi er i medvind.

- Desto større fokus internasjonale myndigheter, kommersielle aktører og forbrukere har på bærekraftige produkter, jo større blir potensialet for Keep-it holdbarhetsindikator.

Hvordan blir fremtiden for deres løsning?

Datostempling var best før

- «Datostempling var best før» som vi sier, og smarte holdbarhetsindikatorer som Keep-it representerer fremtiden. Det ligger mange fordeler i Keep-it som overordnet bidrar til økt mattrygghet, sikrer produktets kvalitet og bidrar til redusert matsvinn i hele verdikjeden. For forbrukere blir det lettere å planlegge måltidene, det blir lett å se hva man bør spise når, man slipper å kaste mat og sparer dermed både miljøet og lommeboken.

- Vi øker volumet i Norge betraktelig i år, lanserer i Europa i løpet av året og ser meget lyst på fremtiden. Vi har nettopp gjennomført en emisjon som gir oss muligheter til å finansiere internasjonal ekspansjon og økt produksjon på Alna i Oslo.

- Keep-it Technologies har derfor alle muligheter til å skape en ny norsk suksesshistorie/nytt norsk industrieventyr på den internasjonale arenaen.

Kontakt oss

Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Kompetanse og innovasjon

anniken.tomte@nho.no
Mobil
91535710