Klynger i verdensklasse

NHO er glad for at to næringsmiljøer har fått status som Global Centres of Expertise - klyngenes mesterliga.

Fra venstre: Rita Schage, Innovasjon Norge Agder, Finn Kristian Aamodt, adm. dir. Innovasjon Norge, Anne Grete Ellingsen, leder for NODE, Arvid Hallén, adm. dir. Norges Forskningsråd, Per Erik Dalen er adm.dir den maritime klyngen Møre og Romsdal, Erik Haugane i Siva, Bodil Palma Hollingsæter, direktør Innovasjon Norge Møre og Romsdal og næringsminister Monica Mæland. Foto: Terje Borud/Innovasjon Norge. 

Publisert 20.06.14

Forskning og innovasjon

Det bør være rom for flere klynger i denne ligaen

Den maritime klyngen Blue Maritime i Møre og Romsdal og olje og gass-klyngen NODE i Agder er Norges første næringsmiljøer på internasjonalt toppnivå. Det er klart etter at næringsminister Monica Mæland onsdag offentliggjorde listen over nye næringsmiljøer. To miljøer har dermed fått status som Global Centres of Expertise – klyngenes mesterliga.

- Vi gratulerer Blue Maritime og NODE som har kommet gjennom det trange nåløyet for GCE-ordningen. Begge klyngene er i verdensklasse innenfor sine respektive områder, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Nytt klyngevirkemiddel

 - NHO mener det er viktig å styrke internasjonaliseringsarbeidet for de beste klyngene i landet. I vårt innovasjonspolitiske dokument Innnovasjon+ foreslo vi å etablere et nytt klyngevirkemiddel: "Global Centres of Expertise (GCE)". Vi er derfor glad for at dette nå har blitt en realitet.

- I et høykostland som Norge er det viktig at vi hele tiden jakter på å øke våre teknologiske og kunnskapsmessige forsprang. Et godt utgangspunkt er å starter på områder der vi har gode forutsetninger for det.

- Dette bør motivere andre fremtredende klynger til å aspirere til klyngenes mesterliga. NHO mener det bør være rom for flere klynger i denne ligaen, sier Brubakk.