LO/NHO-reaksjon på romprogram-exit

Både LO og NHO reagerer på at regjeringen vil stoppe norsk deltakelse i EU-programmet Copernicus.

Radarsatellitten Sentinel-1 er endel av det europeiske Copernicus-programmet for overvåkning av miljø og klima. I statsbudsjettet foreslås det å kutte norsk støtte. Illustrasjon: Esa/ATG medialab

Publisert 13.11.14

Forskning og innovasjon

Copernicus er EUs program for miljøovervåking, klimaovervåking og samfunnssikkerhet. Sammen med LO har NHO fulgt opp høringen om statsbudsjettet med en felles uttalelse til næringskomiteen.

- Det er med stor undring at vi registrerer forslaget om at Norge ikke skal delta i dette programmet, sier avdelingsdirektør i NHO, Tore Myhre.

Norge verdensledende på polarovervåkning

Beslutningen om at Norge skulle satse på nytteverdien av rommet for jordovervåkning fremfor utforskningen av verdensrommet går langt tilbake og har gjort Norge verdensledende på polarovervåkning.

- Copernicus er uvurderlig for miljøovervåking av nordområdene, noe som er viktig når petroleumsaktiviteten øker. I følge stortingsmeldingen om norsk romvirksomhet (Meld. St. 32 (2012–2013), er Norge en av de nasjonene som antas å ha størst utbytte av de data og tjenester som Copernicus vil tilby. Norge har også deltatt i de innledende fasene av programmet, og norsk industri og norske forskningsinstitutter har fått kontrakter til en verdi som langt overstiger det Norge betaler inn, sier Myhre.

Det er nå opp til Stortinget om de ønsker å videreføre Norge deltakelse i Copernicus.

Lost in space: Innlegg fra Kristin Skogen Lund og Håkon Haugli (Abelia) om Copernicus (dn.no, krever innlogging)

NHO og LO påpekte konsekvenser for næringskomiteen

- Dersom vi ikke blir med, vil norsk industri ikke kunne delta i utlysninger under programmet. Norge har foreløpig hatt tilgang til arbeidsgrupper og komiteer som observatør, men det er nå uvisst hvor lenge dette kan fortsette.

Under budsjetthøringene i næringskomiteen i forrige uke beklaget NHO og LO regjeringens beslutning om ikke å videreføre Norges deltakelse i programmet. Vi påpekte at dette vil få konsekvenser ikke bare for norsk næringsliv, forskning, kunnskapsinnhenting og teknologiutvikling, men også for norsk ressurs- og miljøovervåking i Arktis. 

Kontakt oss

Anne Louise Aartun Bye

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

anne.aartun.bye@nho.no
Mobil
92260139