SSB-TALL

Økt innovasjonstakt

Innovasjonstakten øker i nesten alle næringer, viser ferske tall fra SSB. - Gode nyheter, men vi har fortsatt en vei å gå, sier avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland.

Publisert 06.06.14

Forskning og innovasjon

Nye tall fra SSB viser at en betydelig større del av det norske næringslivet har introdusert innovasjoner i løpet av den siste treårsperioden enn hva tidligere undersøkelser har vist. For visse typer av innovasjon er andelen innovatører mer enn fordoblet. Funnene i undersøkelsen bringer Norge noe nærmere våre innovasjonsledende naboer Sverige, Danmark og Finland.

De nye funnene kommer frem i en ny spesialundersøkelse som SSB har foretatt. Undersøkelsen dekker store deler av det norske næringslivet og måler fire hovedtyper av innovasjon : produktinnovasjon, prosessinnovasjon, organisasjonsinnovasjon og markedsinnovasjon, samt annen relevant informasjon om foretakenes innovasjonsaktivitet.

Den norske innovasjonsundersøkelsen har tidligere vært fullstendig integrert med den årlige FoU-undersøkelsen, og det har blitt stilt spørsmål ved om koblingen mellom FoU og innovasjon kan ha bidratt til Norges svake resultater på innovasjonsmålinger i forhold til andre land.  

Høyt kostnadsnivå tvinger frem innovasjon
- Innovasjon er helt vesentlig for norske bedrifters konkurranseevne gitt den høye norske kostnadsnivået. Det er derfor gode nyheter at innovasjonstakten øker i nesten alle næringer, og omfatter alle de fire hovedtypene av innovasjon, , sier Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør i NHO.

- Det er bra at SSB har foretatt en spesialundersøkelse som bedre klarer å fange opp innovasjonsaktivitetene som foregår i næringslivet. Det gir et bedre grunnlag for å nyansere debatten om næringslivets samlede innovasjonsaktivitet.

- Det er likevel viktig å understreke at resultatene fra denne undersøkelsen ikke påvirker en rekke andre innovasjonsindikatorer hvor de norske resultatene ligger under EU-gjennomsnittet. Norge har fortsatt et stykke vei å gå hva gjelder næringslivets FoU-innsats relativ til BNP, antall internasjonale patentsøknader, europeiske varemerker og design, og inntekter fra lisensiering av immaterielle rettigheter til utlandet, sier Langeland.

Han benytter anledningen til å gratulere prisvinnerne på Innovasjon Norges signalkonferanse tirsdag. Der fikk blant annet Kjersti Kleven hederspris som årets verdiskaper og Coldwater Prawns prisen for årets bedrift.

Les mer om Innovasjon Norges prisvinnere her

Kontakt oss

Per Øyvind Langeland

Avdelingsdirektør

Næringspolitisk avdeling

per.langeland@nho.no
Telefon
23088155