Søk om reisestøtte til ditt Horisont 2020-prosjekt

Trenger du bedre forståelse for hva Horisont 2020 er, eller har du behov for å finne nye nettverk og prosjektpartnere til din H2020-søknad?

Publisert 05.10.16

Forskning og innovasjon

Forskningsrådet har etablert en reisestøtteordning for bedrifter og offentlige aktører som vil forberede seg på en Horisont 2020-søknad, finne partnere og delta på Horisont 2020 arrangementer i Europa.

 Du kan du søke om inntil kr 100 000 fra Forskningsrådet.

Les mer om hvordan din bedrift kan søke 

- Med reisestøtte fra Forskningsrådet var det mulig for oss å delta under European Sustainable Energy Week (EUSEW) i Brussel i juni i år. Det er et viktig konferanse- og nettverksarrangement i Europa innen miljøvennlig energi, forteller Torstein Haarberg i BNW Energy AS i Trondheim til Forskningsrådet. 

- For et lite og ukjent selskap som BNW Energy, med ambisjoner om å delta i Horisont 2020-prosjekter, er det viktig å være tilstede under slike arrangementer for å knytte kontakter og bygge nettverk, sier Haarberg. 

Om Horisont 2020

Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram og med sitt budsjett på 80 milliarder euro, for perioden 2014-2020, regnes programmet for verdens største. Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. Norge deltar som fullt medlem. 

Les mer om Horisont 2020

Kontakt oss

Tore Li

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tore.li@nho.no
Mobil
90869664