FORSKNING OG TEKNOLOGI

- Vi må komme i særstilling for omstilling

- Skal Norge være et attraktivt forsknings- og innovasjons-land, må vi konsentrere ressursene om få områder hvor vi har gode forutsetninger for å være best, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Fra venstre: NHO-sjef Kristin Skogen Lund, statssekretær Bjørn Haugstad, Kunnskapsdepartementet, professor Inger Sandlie, UiO, konsernsjef Unni Steinsmo, SINTEF, rektor Ole Petter Ottersen, UiO og rektor Gunnar Bovim, NTNU.

Fra venstre: NHO-sjef Kristin Skogen Lund, statssekretær Bjørn Haugstad, Kunnskapsdepartementet, professor Inger Sandlie, UiO, konsernsjef Unni Steinsmo, SINTEF, rektor Ole Petter Ottersen, UiO og rektor Gunnar Bovim, NTNU.

Publisert 13.04.15

Forskning og innovasjon

To sentre ble presentert under et seminar fredag om fremtidens forsknings- og teknologisenter: Ocean Space Centre ved Marintek i Trondheim og nytt bygg for livsvitenskaper, farmasi og kjemi ved Universitetet i Oslo. Regjeringen har prioritert disse to prosjektene i sin Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Til sammen vil de kreve investeringer på rundt 10 milliarder kroner.

I tråd med NHOs anbefaling

- NHO er svært glad for at regjeringen prioriterer to sentre, som vi har anbefalt. Når regjeringen gjør det, skyldes det først og fremst det langvarige og grundige arbeidet som Trondheimsmiljøet og Universitetet i Oslo har nedlagt for å kunne realisere dem, fremholdt Skogen Lund.

- Men det er mye arbeid – og mange budsjettvedtak – som gjenstår. Derfor er det viktig at vi får heiet frem disse to byggeprosjektene ved å belyse hva de kan bety for kunnskapsbasert næringsutvikling, avsluttet hun.

Konsernsjef ved SINTEF, Unni Steinsmo.

I takt med omstillingen

Statssekretær Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet understreket også betydningen av hva de to sentrene vil bety for fremtidig næringsutvikling i en tid hvor omstillingsbehovene har nådd Norge raskere enn tidligere forventet.

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, viste til at den marine klyngen er den mest komplette Norge har. Den må videreutvikles, noe et Ocean Space Centre kan bidra til, sa han.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen.

Vil trekke multinasjonal ekspertise til Norge

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien vektla at et nytt bygg for livsvitenskaper, farmasi og kjemi kan få frem flere norskutviklede produktideer og selskapsetableringer, og tiltrekke aktivitet og ekspertise fra multinasjonale selskaper.

Ocean Space Centre ble presentert av Sintefs administrerende direktør Unni Steinsmo, NTNUs rektor Gunnar Bovim, prosjektleder for Ocean Space Centre, Atle Minsaas og kommunikasjonssjef ved Marintek, Jo Stein Moen.

Nytt bygg for livsvitenskaper, farmasi og kjemi ble presentert av rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen og professor ved Institutt for biovitenskap ved Uio, Inger Sandlie. Kommunikasjonsdirektør ved UiO, Marina Tofting, var også sentral i arbeidet bak presentasjonen.

Kontakt oss

Tore Li

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tore.li@nho.no
Telefon
23088153