Seminar om horisont 2020 muligheter

Forskningsrådet og NHO inviterer til seminar om mulighetene Horisont 2020 gir for bedrifter engasjert innenfor energi, klima- og miljøteknologi-sektorene. Seminaret fokuserer på praktiske råd og veiledning til bedrifter som kan tenke seg å delta.

Publisert 11.09.15

Forskning og innovasjon

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 75 milliarder euro fordelt på sju år. Norge deltar som fullverdig medlem av programmet. Horisont 2020 tilbyr mange flere muligheter for næringslivet enn tidligere EU-programmer, og legger særlig til rette for at små og mellomstore bedrifter deltar.

Programmet støtter både forskning og markedsnære aktiviteter som blant annet demonstrasjonsprosjekter. Sammen med de økonomiske vilkårene er dette nye aspekter i Horisont 2020 som gjør det attraktivt for næringslivet å delta.

Kontakt i Forskningsrådet er Marianne Haavardsholm Aandahl: mhaa@forskningsradet.no

Tid: 1. desember 0900-1230

Sted: Forskningsrådet, Drammensveien 288, Lysaker

Påmelding her

Program:

DEL 1 – Intro til relevante deler av H2020
Velkommen
Kort presentasjon av Horisont 2020
Intropresentasjon av relevante deler av Horisont 2020
Energi
Klima- og miljø
Materialteknologi, produksjon- og prosessteknologi

Pause

En bedrift forteller sin H2020-historie: Forskning + næringsliv = sant
Mange muligheter for SMBer i H2020
IPR og beskyttelse av teknologi i H2020

Minglelunsj

DEL 2 – Veiledning i aktuelle utlysninger
Mulighet for å snakke med relevante H2020-veiledere i Forskningsrådet:
Energi
Miljø og klima
NMBP (Materialteknologi, produksjon- og prosessteknologi)
Petroleum (leverandørindustri)