Slik snudde leverandørene til olje og gass en negativ trend

Norske leverandørbedrifter har nylig vunnet flere store kontrakter. Se hva som ble gjort for å bli mer konkurransedyktig.

Johan Sverdrup-feltet gir norske leverandørbedrifter kontrakter til en verdi av 15 milliarder kroner. Illustrasjon: Statoil.

Publisert 01.03.15

Forskning og innovasjon

Jeg er overbevist om at norske leverandørbedrifter står sterkere idag

For få år siden gikk flere store kontrakter knyttet til utbygging av norsk sokkel til bedrifter i Asia. Noe måtte gjøres.

Den eventyrlige veksten over en tiårs periode for norsk leverandørindustri, maritime verft og rederivirksomhet knyttet til olje- og gassbransjen hadde også en bakside.

For lite oppmerksomhet om kostnader

– Det høye trykket gjorde oppmerksomhet om reduksjon av kostnader vanskeligere, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef Olje & Gass i Norsk Industri.

Oljeselskapene hadde på denne tiden høye vekstmål. Dette gav et stort antall prosjekter og høy aktivitet. Oljeprisen var stabilt rundt 100 US dollar fatet.

Etter hvert tapte norske bedrifter kontrakter til Sør-Korea og Singapore. Det ble i 2013 satt ned en arbeidsgruppe i regi av LO, Norsk Industri, Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund. Spørsmålene var: Hvorfor taper leverandørindustrien i Norge kontrakter og hva kan gjøres for å forbedre konkurranseevnen til norske offshore-verft?

Arbeidsgruppen jobbet frem konkrete anbefalinger for bransjen, selskapene, offshoreverft og myndigheter. Behovet for reduksjon i kostnader, mer automatisering, effektivisering og standardisering i bransjen var sentralt. Leverandørbedriftene har samtidig jobbet intenst med å bli mer kostnadseffektive.

Norske offshoreverfts konkurranseevne (Rapporten til arbeidsgruppen)

Det bør være standardisiering der det er mer rett frem

Årsaker til bedret konkurransekraft 

  • Mer standardisering og mindre skreddersøm av produkter
  • Pågående arbeid for økt bruk av standardkontrakter
  • Oppgraderinger og reduksjon av antall tekniske standarder og krav
  • Kostnadsdrivende elementer er identifisert og redusert
  • Lavere kronekurs

– En suksessfaktor er å være åpen for å ta i bruk ny teknologi. Samtidig bør det ikke alltid være skreddersøm, men standardisering der det er mer rett frem, sier Rugtvedt.

Bransjen er dessuten i verdenstoppen når det gjelder HMS. Dette gir lavt sykefravær, hindrer ulykker og har gjort at norsk leverandørindustri har et teknologisk forsprang.

– Her handler det også om å tenke sikkerhet i praksis uten at det blir kostnadsdrivende, minner Rugtvedt om.

Norsk Industri: – Svært gledelig Aibel-kontraktNorsk Industri: Konjukturrapport 2015

Se statsminister Erna Solberg kommentere norsk leverandørindustri og Aibels kontrakt knyttet til Johan Svedrup. Videointervju: Aibel AS.

Forspranget er tatt igjen
Investeringene knyttet til første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen i Nordsjøen har en verdi på 120 milliarder kroner de neste tre-fire år. Dette tilsvarer nesten 100 millioner kroner pr dag. Dette er gode nyheter for arbeidsplassene i norske leverandørbedrifter.

– Jeg er overbevist om at norske leverandørbedrifter står sterkere i den globale konkurransen i dag enn for bare få år siden, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Han gleder seg over nye kontrakter til norske leverandørbedrifter. Blant annet er Aibel AS nå tildelt en kontrakt verdt 8 milliarder kroner i forbindelse med utbyggingen av Johan Sverdrup feltet.

Aker Solutions, Kværner Verdal, Reinsertsen, IKM Ocean Rigg, ABB, Kongsberg Maritime og National Oilwell Varco er blant de andre norske leverandørbedriftene som har sikret seg kontrakter til en samlet verdi av 15 milliarder kroner fra Sverdrup. 

Store Johan Sverdrup-kontrakter til Sørlandet