NHOs nyskapingspris: Smart strøm sendte Eltek til finalen

Eltek produserer strømforsyningsenheter til applikasjoner innen telekom og industri. Nå er selskapet finalist til NHOs Nyskapingspris for sitt innovative produkt.

#205

Nils Bäckman, Manager R&D, Reidar Hagen, Chief Technical Officer og Satvir Singh Parmar, VP Innovation i Eltek. Foto: Hampus Lundgren

Publisert 17.10.16

Forskning og innovasjon

Elteks nyskaping "Rectiverter" er et teknologisk gjennombrudd hvor man for første gang har klart å kunne snu strømretningen inne i produktet. Dette betyr at man har klart å plassere funksjonen av tre tradisjonelle komponenter i én og samme boks.

Denne innovasjonen gjør det mulig å designe kraftsystemer som leverer avbruddsfri likestrøm og vekselstrøm, fra ett og samme system, med mindre kompleksitet og mer kostnadseffektivt enn tidligere. 

«Rectiverter» åpner også dører for nye markeder og applikasjoner og representerer et viktig teknologisk skritt mot smarte nett.

Motiverende å være finalist

 - Å være nominert til Nyskapingsprisen er veldig motiverende, og spesielt for de ansatte på teknisk avdeling. Vi vet at anerkjennelse er en viktig motivasjonsfaktor, sier Reidar Hagen, Chief Technical Officer i Eltek.

Eltek er et norsk selskap med hovedkontor i Drammen, som ble etablert i 1971. I dag er Eltek aktiv i over 100 markeder verden over, har kontorer i 40 land og 2500 ansatte. I 2015 ble Eltek kjøpt opp av Delta Group.

- Vi jobber veldig systematisk med hele vår globale innovasjonsportefølje, fremhever Satvir Singh Parmar, VP Innovation i Eltek.

– Og på tross av at mange mener at det å gjøre forskning og utvikling er bedre og billigere i lavkostland, har vi bevist at det ikke stemmer. Det er mye mer effektivt å gjøre ting i Norge enn å sette det ut og måtte administrere forskning og utvikling langt unna. En av nøklene til Elteks suksess, er at vi har en svært lav terskel for å bidra med nye ideer og nye løsninger, og at det tas på alvor, ved at vi systematisk vurderer nye case – hver uke. 

NHOs Nyskapingspris deles ut den 20. oktober

De to andre finalistene til NHOs Nyskapingspris er Miljøgartneriet og Paneda Dab. Formålet med prisen er å belønne og skape interesse for nyskaping, innovasjon og etablering av nye bedrifter.

Nye ideer er viktig for å skape ny aktivitet og nye arbeidsplasser. NHO mener derfor det er viktig å løfte frem bedrifter som satser på nyskaping. Prisen deles ut under Oslo Innovation Week på arrangementet Corporate Innovation Day den 20. oktober.

Vinneren blir annonsert på nho.no samme dag.