NORSK DESIGNRÅD

Søk om innovasjonskroner

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) gir økonomisk støtte til idéfasen av innovasjonsprosjekter. Med midler fra DIP kan du gå i gang med nyskapingen.

Designdrevet innovasjonsprogram er et samarbeid mellom Norsk Designråd, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Publisert 23.04.14

Forskning og innovasjon, SMB

Siden 2009 er det delt ut i alt 32 millioner til i alt 83 prosjekter. Tidligere DIP-mottakere har blant annet redusert ventetiden for utredning for brystkreft med 90%, utviklet en intelligent hurtiglader for elbiler og skapt en visjonær skipsbro.

Hva vil du gjøre med dine innovasjonskroner? Søk innen 14. mai
– kanskje er det dere som får DIP-midler i år! 

Les mer om Designdrevet innovasjonsprogram her

I samarbeid med Norsk Designråd tilbys alle NHO-medlemmer designrådgivning og fri deltakelse på en rekke faglige arrangementer om design.