Søk om innovasjonsmillioner

Du kan få økonomisk støtte til idéfasen av et innovasjonsprosjekt, for å stimulere til kompetanseoppbygging og investeringer.

Sogn Aqua halverte sine kostnader til slakt av kveite i sitt DIP-prosjekt. (Foto: Doga)

Publisert 05.02.15

Forskning og innovasjon

Nærings- og fiskeridepartementet har hvert år siden 2009 øremerket 10 millioner kroner til Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), for å stimulere til kompetanseoppbygging og investeringer i idéfasen av innovasjonsprosjekter.

Programmet er ideelt for deg som ønsker å teste ut designmetodikk som innovasjonsverktøy. Til sammen er det delt ut 40 millioner til i alt 102 prosjekter. Startskuddet for årets søknadsrunde er gått.

Søk om midler til ditt innovasjonsprosjekt innen 29. april.