Miljøer for gründere gjør at vi lykkes med omstilling

Mange snakker om at vi trenger flere gründere. StartupLab gjør noe med det.

Se hvordan StartupLab skaper et miljø for gründere

Publisert 07.05.15

Forskning og innovasjon

Slike miljøer helt nødvendig for å lykkes med omstilling

– Gründere er utrolig viktig. Det å være gründer er jo det samme som å skape arbeidsplasser, sier Rolf Assev, partner i StartupLab Oslo. 

De huser 70 gründerbedrifter. Som medlem får du tilgang til et miljø med både erfarne og ferske gründere. Kun 1 av 5 som søker får plass. 

–  Hensikten vår er å hjelpe oppstartsbedriftene med å få sin første kunde, sier Assev.

Han anslår at 200-300 arbeidsplasser er kommet ut av bedriftene de har hjulpet så langt.

Se Rolf Assev fortelle om noen av oppstartbedriftene og hvordan de skaper et gründermiljø i videoen over.

Fordeler med startuplaber

  • Kreative miljøer for gründere med vekstambisjoner samles
  • Forskning kommersialiseres
  • Etablert næringsliv fornyes

33 startuplaber er tilknyttet NHO gjennom Abelia.
– Miljøer som dette er helt nødvendige aktører for at Norge skal lykkes med omstillingen, sier Daniel Ras-Vidal, innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia. Han er også daglig leder i Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN).

StartupLab har nylig inngått samarbeid med store bedrifter som Telenor og Hafslund. 

– Gründermiljøene hjelper bedriftene å lykkes i markedet med nyskapende produkter og tjenester som kanskje synes å ligge utenfor kjernevirksomheten, men hvor kimen til nye inntektsbringende forretningsområder kan ligge, sier Ras-Vidal. 

Telenor går inn i StartupLab

Slike samarbeid trenger vi flere av. Omtrent halvparten av Norges klyngemiljøer er i dag organisert gjennom innovasjonsselskaper i FIN og Abelia. På den måten forsterkes koblingene mellom forskning, næringsliv og kreative gründermiljøer innenfor hele bredden av innovativ norsk næringsutvikling.

– Den viktigste utfordringen for gründere med vekstpotensial, evne og ambisjoner i dag er mangel på risikokapital i tidlig fase, og her kan og bør Regjeringen tenke nytt, mener Ras-Vidal. 

Dette mener vi Regjeringen bør gjøre i revidert budsjett 12. mai

  • Øke bevilgningene til forskningsbasert innovasjon gjennom Forskningsrådets kommersialiseringsprogram FORNY2020.

  • Etablere en ny nasjonal pre-såkornordning, basert på at staten bevilger 100 millioner kroner for å matche private investeringer i vekstbedrifter i tidlig fase.

  • Signalisere at de vil vurdere å innføre et eget skattefradrag i statsbudsjettet for 2016, KapitalFUNN, for etablerte bedrifter som driver aktiv knoppskyting og inngår avtaler med grundermiljøer.

Torbjørn Røe Isaksen åpner for taktskifte for nyskaperne (abelia.no)

Kontakt oss

Maria Hoff Aanes

Seniorrådgiver

Myndighetskontakt

maria.hoff.aanes@nho.no
Telefon
23088317
Rune Foshaug

Avdelingsdirektør

Kompetanse og innovasjon

Rune.Foshaug@nho.no
Mobil
95142636