Ta vare på innovasjonen i delingsøkonomien

Delingsøkonomien får oss til å se med nye øyne på den reguleringen vi har i dag, skriver Rune Foshaug i NHO.

Rune Foshaug

Rune Foshaug, avdelingsdirektør Forskning, innovasjon og digitalisering.

Publisert 02.09.16

Forskning og innovasjon

Av Rune Foshaug, avdelingsdirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i NHO

Smart regulering handler om å finne den rette balansen

Skattedirektoratet har nå slått fast hvordan utleie via Airbnb skal skattlegges etter dagens regler (DN 29.8). Det er en viktig avklaring, og NHO deler finansministerens syn på at regelverket må være teknologinøytralt og at det må sikres konkurranse på like vilkår.

Utfordringene som de nye delingsselskapene bringer med seg må imidlertid ikke føre til at man glemmer å se de eksisterende reguleringene og bransjene i et nytt lys. Noe av det gode med delingsøkonomien er at den får oss til å se med nye øyne på den reguleringen vi har i dag og måten den praktiseres på. Hovedmålsettingen bør være å få mest mulig innovasjon og dynamikk i arbeids- og næringslivet, samtidig som vi sikrer et seriøst arbeids- og næringsliv.

Smart regulering handler om å finne den rette balansen mellom å ta vare på de styrkene vi har, og samtidig dra med oss styrkene i det nye som kommer. Det kan faktisk også innebære en oppmyking/avregulering av eksisterende reguleringer slik at vi ikke struper den innovasjonen og jobbskapingen som nye teknologier og forretningsmodeller legger grunnlaget for. En harmonisering av reguleringen som finansministeren tar til ordet for, bør etter NHOs syn derfor gå begge veier.