TINE-samarbeid ga Miljøgartneriet finaleplass

Miljøgartneriet i Rogaland er et av Nordens største og mest miljøvennlige gartneri. Nå er bedriften en av tre finalister til NHOs Nyskapingspris 2016.

#205

Kåre Wiig, daglig leder, og Hallstein Aase, medeier i Miljøgartneriet. Foto: Tommy Ellingsen

Publisert 17.10.16

Rogaland, Forskning og innovasjon

 

Vi jobber i en grønn tid der forbrukerne er opptatt av sunne produkter.

 

En fjerdedel av CO2 utslippene

Gjennom tett samarbeid med Tine har Miljøgartneriet blitt et av Nordens mest miljøvennlige gartnerier: Miljøgartneriet bruker spillvarme og CO2 fra nabomeieriet TINE inn i sin produksjon. Samarbeidet med TINE gjør at produksjonen på Miljøgartneriet har et Co2 utslipp som er nesten 4 ganger lavere enn et tradisjonelt veksthus i Norge. Dette er med å gjør det slik at Miljøgartneriet kan fremskaffe det beste miljøregnskapet i Norge.

Sunne produkter i en grønn tid

- Det betyr mye for oss å være finalist til Nyskapingsprisen, sier grunder og daglig leder i Miljøgartneriet, Kåre Wiig. – For oss gir det en bekreftelse på at det vi gjør er riktig, og er en inspirasjon til å satse videre på grønne produkter og grønn energi. Vi jobber i en grønn tid der forbrukerne er opptatt av sunne produkter.  

Miljøgartneriet åpnet veksthuset på Kviamarka, Rogaland, i 2010.

– Vi så at det var behov for mer norskproduserte tomater, sier Wiig. Blant annet fant vi ut at det ble importert 5000 tonn tomater i «den norske perioden» fra 10. mai til 15. oktober hvor det er norske tolltsatser. Samtidig forsto vi  at forbrukerne ønsker seg mer «grønne» tomater.

I dag er Miljøgartneriet et av Nordens største gartneri, med sine 77000 kvadratmeter. Gartnerier produserer ulike typer tomater, i tillegg er gartneriet foreløpig den eneste norske produsenten av søt snackspaprika. Miljøgartneriet er også opptatt av miljøvennlig produksjon gjennom å bruke nyttedyr istedenfor kjemikaler. Det vil si at gartneriet heller setter ut nyttedyr for å bekjempe skadedyr, istedenfor å bruke sprøytemidler.

NHOs Nyskapingspris deles ut den 20. oktober

De to andre finalistene til NHOs Nyskapingspris er Paneda Dab og Eltek AS. Formålet med prisen er å belønne og skape interesse for nyskaping, innovasjon og etablering av nye bedrifter. Nye ideer er viktig for å skape ny aktivitet og nye arbeidsplasser. NHO mener derfor det er viktig å løfte frem bedrifter som satser på nyskaping.


Prisen deles ut under Oslo Innovation Week på arrangementet Corporate Innovation Day den 20. oktober. Vinneren blir annonsert på nho.no samme dag.