Kommer den neste store innovasjonen fra din bedrift?

Nå kan du søke om støtte fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) til idéfasen ved utvikling av nye produkter og tjenester.

Sogn Aqua mottok DIP-midler for å utvikle en bærekraftig slakteprosess for kveiteoppdrett. Foto: Arve Ullebø.

Publisert 20.04.15

Forskning og innovasjon

Om du involverer brukere og designere når du skal utvikle nye produkter og tjenester kan du nå få økonomisk støtte gjennom Designdrevet innovasjonprogram (DIP). Det er Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) som organiserer støtteordningen. 

Fristen for å søke i år er 29. april 2015 klokken 12. 

1. Hva er Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)?

DIP finansierer og igangsetter primært prosjekter i norsk næringsliv. Nærings- og fiskeridepartementet har hvert år siden 2009 øremerket 10 millioner kroner til Designdrevet innovasjonsprogram, for å stimulere til kompetanseoppbygging og investeringer i idéfasen av innovasjonsprosjekter.

DOGA: Alt om Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) 

2. Hvem kan søke?

  • Alle juridiske enheter som er private vare- og tjenesteytende foretak, organisasjoner, eller institusjoner.
  • Foretak og institusjoner fra offentlig sektor kan også søke dersom prosjektet har en næringsmessig forankring/nytteeffekt og/eller er et partnerskap med næringslivsaktør.
  • Både små og store foretak og konsern kan søke.

Virksomheten må være momsregistrert. Programmet omfatter ikke enkeltmannsforetak.

Utenlandske samarbeidspartnere som foretak, kompetansesentre, designbyråer og liknende, kan gjerne inngå i prosjekter. Det avgjørende er at prosjektene bidrar til å fremme designdrevet innovasjon i Norge. 

Her kan du søke DIP-midler

Søknadstips for deg som ønsker DIP-midler

3. Hva kan jeg få tilskudd til?

Designdrevet innovasjonsprogram gir økonomisk støtte til å gjennomføre idéfasen av en innovasjonsprosess. Målet for prosjektet må være å utvikle nye produkter eller tjenester. Forutsetningene er at brukerne involveres i idéfasen og at designere er med helt fra starten.

Du kan søke om støtte til å gjennomføre et DIP-prosjekt enten du driver med produkter, tjenester eller begge deler. Alle etablerte bedrifter, både offentlige og private, kan søke om midler. Det spiller ingen rolle hvor i Norge dere er lokalisert. Programmet omfatter ikke enkeltmannsforetak. Utviklingsfasen støttes ikke.

4. Hvordan kommer jeg i kontakt med designmiljøer?

På designbasen.no finner du en oversikt over designbyråer i Norge. Du kan også ta kontakt med rådgivningsgruppen i Norsk design- og arkitektursenter. De kan hjelpe deg å finne et utvalg designbyråer tilpasset ditt prosjektets særpreg og din geografiske lokalisering. Kontakt våre rådgivere på mfp@doga.no

5. Hvor mye kan jeg søke om?

Designdrevet innovasjonsprogram støtter kun prosjekter som søker om mer enn NOK 100.000 fra programmet. Private virksomheter kan motta inntil 50 % av totalkostnadene til idéfasen.

Den konkrete støtteprosent og støttebeløp vil bli fastlagt etter vurderingen av søknaden.

Eksempel: Hvis du som bedrift får tilbud om 50 % støtte til et prosjekt med et totalbudsjett på 400.000,- vil du kunne motta inntil 200.000,- i støtte. Dette kan benyttes helt, eller delvis som betaling for brukerundersøkelser eller for innleide tjenester fra designer eller designbyrå. 

Se 18 flere spørsmål og svar om DIP

Medlemsfordel fra NHO: Designrådgiving