Utfordringer for den maritime klyngen

På Sunnmøre er det blitt tøffere tider. Markedet i den maritime klyngen er preget av fallet i oljeprisen. Det har fått konsekvenser.

Foto: Ulstein Group

Publisert 01.06.15

Forskning og innovasjon

Finansavisen (30. mai) har besøkt de berørte bedriftene. I den forbindelse har de intervjuet NHOs president og styreleder i Ulstein Group, Tore Ulstein.

- Vi har ikke sett tilsvarende krevende tider på de årene vi har vært i ledelsen, sier han på vegne av seg selv og søsteren Gunvor Ulstein, som er konsernsjef i Ulstein Group.

- Det har vært store nedganger før, men dette ser ut til å bli krevende, sier han og legger til: - På grunn av denne klyngen står vi imot nedgangen på en bedre måte enn vi ellers ville ha gjort. Det vil være behov for våre tjenester og produkter. Det ligger til grunn for optimismen.

Til nho.no sier Tore Ulstein at det finnes politiske virkemidler som kan bidra til at bedriftene kan komme bedre ut av de umiddelbare problemene. - NHO forventer at Regjeringen vil legge frem et budsjett til høsten der det blir kuttet både i selskapsskatten og formuesskatten. Det vil gi oss drahjelp i disse krevende tider, sier han.

Les hele oppslaget i Finansavisen, 30. mai 2015.

Kontakt oss