Utvalg om delingsøkonomi

NHO ønsker regjeringens utvalg om delingsøkonomi velkommen.

Delingsøkonomiutvalget er en viktig oppfølging av NHOs årskonferanse Remix.

Publisert 04.03.16

Forskning og innovasjon

- Dette er en viktig oppfølging av NHOs årskonferanse Remix. Det er positivt at næringslivet har fått plass med blant annet Abelias fornyings- og digitaliseringsdirektør, Christine Korme, sier Ingebjørg Harto, direktør for næringspolitikk i NHO.

Utvalget ble presentert i statsråd i dag. Økonomiprofessor Tommy Staahl Gabrielsen ved Universitetet i Bergen skal lede utvalget, som har fått et bredt anlagt mandat.

- Det er viktig at utvalget kommer opp med konkrete tiltak til hvordan man sikrer en regulering som fremmer de innovasjonene som delingsøkonomi kan gi, og ikke vier for mye plass til generelle potensielle konkurransøkonomiske effekter av delingsøkonomien. Samtidig som likeartede bedrifter og sektorer skal behandles likt. Det er viktig at vi ikke kommer bakpå når det gjelder å utnytte innovasjoner og voksende selskaper i denne delen av økonomien, samtidig som vi sikrer konkurranse på like vilkår, sier Harto.

Stimulere innovasjon

- Det er viktig å peke på at Christine Korme ikke skal sitte i dette utvalget for å fremme Abelias syn, men forvalte problemstillinger rundt delingsøkonomien for hele næringslivet. NHO representerer mange ulike næringer med ulikt utgangspunkt. Det er viktig å stimulere innovasjon og bidra til at norske selskaper kan hevde seg i delingsøkonomien. Men det er også viktig å sørge for at det blir konkurranse på like vilkår for eksisterende og nye næringer, sier Håkon Haugli, adm. direktør i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.