Viktig partnerskap for å bygge det digitale Norge

Regjeringens støtte til DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret er viktig for å løfte kompetanse og sikre norske arbeidsplasser i den digitale økonomien, fastslår NHO og LO.

Publisert 31.03.17

Forskning og innovasjon

Norge skal være en ledende teknologinasjon. Men i dag oppgir kun 17 prosent av norske industribedrifter at de er avanserte brukere av digitalisert og automatisert produksjon.

12 av Norges største virksomheter og 12 av Norges viktigste universiteter og forskningsinstitutter har gått sammen i et partnerskap for å gi Norge et digitalt løft gjennom  DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS.

I industrimeldingen lover næringsminister Monica Mæland støtte til å realisere initiativet.

- Norge trenger teknologioverføring på tvers av industrier. Toppindustrisenteret er en koordinert satsing for å gi norsk næringsliv et kraftig digitalt løft, sa næringsminister Monica Mæland i forbindelse med fremleggelsen av meldingen.

- Vi er i god dialog med myndighetene for å etablere et partnerskap for digitalisering av Norge. Vi ser et tett samspill mellom næringsliv, myndigheter og arbeidslivets organisasjoner som en av Norges fremste konkurransefortrinn, sier Walter Qvam. 

NHO-/LO-støtte

NHO og LO har siden Toppindustrisenter-prosjektet ble sparket i gang under Arendalsuka vært ivrige støttespillere. De er fornøyd med å regjeringen nå går inn i en aktiv partnerrolle i initiativet.

- Skal vi lykkes med å digitalisere norsk næringsliv og skape nye inntekter og jobber, er vår tradisjon med samarbeid og samspill en viktig forutsetning, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

- Norge har gode forutsetninger for å lykkes i digitaliseringskappløpet og skape nye, kompetansetunge arbeidsplasser. Da må vi benytte muligheten vi har til å lære av hverandre, og gå sammen om et felles løft av Norge som industrinasjon. Der kan Toppindustrisenteret spille en viktig rolle, sier LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen.

Felles digitalt kompetanseløft

De to organisasjonene er også svært fornøyd med at regjeringen tar initiativ til en samlet strategi for digitalisering av norsk næringsliv igjennom DIGITAL21. DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret lanserte ideen i fjor høst, og vil få en rolle i gjennomføringen.

- Digital21 vil legge grunnlag for en helhetlig strategi på tvers av sektorer, og bidra til å peke på områder vi må styrke for å lykkes med den digitale transformasjonen, sier Skogen Lund

- Norsk industri har verdens beste og mest omstillingsdyktige fagarbeidere. Det er et fortrinn vi må bygge videre på. For LOs del er det viktig å understreke at også fagarbeiderne spiller en viktig rolle i omstilling og innovasjon, blant annet gjennom medarbeiderdrevet innovasjon. Vi håper en Digital 21-prosess også vil speile dette, sier Gabrielsen.