Viktig satsing på gründere

NHO er glad for at regjeringen fyller på med midler til de mest etterspurte ordningene i Innovasjon Norge. 

Publisert 25.08.15

Forskning og innovasjon

Verktøykassen må anvendes for å møte behovet for å omstille til ny næringsvirksomhet som nå merkes i økende grad - særlig regionalt. Utviklingen må følges tett slik at vi ikke kommer i en situasjon med tapte muligheter.

Vi er tilfreds med at regjeringen har vedtatt å etablere to nye såkornfond og at Stortinget har bidratt til at det nå kommer på plass en ordning med presåkornfond. 

NHO tar for gitt at den varslede gründerplanen vil inneholde mer enn de 100 mill som er ekstratildelt Innovasjon Norge. 

Den må innrettes slik at tilført kapital kan matches med den kompetansen og erfaringene private investorer kan bidra med.

Samtidig har NHO store forventninger til den bebudede gründerplanen som regjeringen arbeider med. Her har NHO levert konkrete innspill tidligere i år og blant annet understreket behovet for rammevilkår som fremmer nyetableringer, privat eierskap og verdiskaping, herunder god tilgang på kapital.

Les NHOs innspill her