Skilt avgang

Internasjonalt

Den globale økonomien og norske bedrifters internasjonale engasjement er i sterk endring. For å lykkes ute er næringslivet avhengig av rammevilkår som er internasjonalt konkurransedyktige. Myndighetene må arbeide for en friere verdenshandel og nedbygging av handelshindringer, slik at norske bedrifter får best mulig vilkår, både i det indre marked og på markedene utenfor EU.

Nyheter

 • EU vil ha meir fornybar energi

  Forrige veke vart det semje om å auke andelen fornybar energi mot 2030, som ledd i vinterpakka for rein energi for alle europearar.

  19. juni 2018
 • Norge slipper EUs beskyttelsestoll

  EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker lover at Norge ikke rammes dersom EU innfører beskyttelsestiltak for egen stål- og aluminiumsindustri. NHO-sjef Kristin Skogen Lund takker EØS.

  5. juni 2018

Publikasjoner

 • EU, EØS og norsk næringsliv

  Knapt noe land er så avhengig av internasjonalt samarbeid som Norge. Over 80 prosent av Norges eksport går til EU. Det er avgjørende for norsk næringsliv å beholde vår deltagelse i EUs indre marked. Et felles europeisk regelverk bidrar til å sikre like konkurransevilkår og trygge norske arbeidsplasser og norsk velferd. 

  13. januar 2016
 • Internasjonalt nærings- og handelsfremme

  Dette politikkdokumentet for internasjonalt nærings- og handelsfremme har tre hovedelementer: 1) Handelspolitikk: WTO, frihandelsavtaler og bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler. 2) Nærings- og handelsfremme - "Team Norway". 3) Utviklingspolitikken - Næringsliv for utvikling.

  15. mai 2014

Kontakt

Tore Myhre

Avdelingsdirektør

Internasjonal avdeling

tore.myhre@nho.no
Mobil
94137102
Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Mobil
93285787
Torkel Thorsen

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

torkel.thorsen@nho.no
Mobil
48108364
Anne Louise Aartun Bye

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

anne.aartun.bye@nho.no
Mobil
92260139
Henrik Munthe

Forhandler/Advokat

Lønn og tariff

henrik.munthe@nho.no
Mobil
95261914
Trine Radmann

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

trine.radmann@nho.no
Telefon
99269285