Skilt avgang

Internasjonalt

Den globale økonomien og norske bedrifters internasjonale engasjement er i sterk endring. For å lykkes ute er næringslivet avhengig av rammevilkår som er internasjonalt konkurransedyktige. Myndighetene må arbeide for en friere verdenshandel og nedbygging av handelshindringer, slik at norske bedrifter får best mulig vilkår, både i det indre marked og på markedene utenfor EU.

Nyheter

 • Plattformer for innovasjon

  - Vi må se på bærekraftsmålene som innovasjonsplattformer, sa Bjørn K. Haugland fra DNV GL. - Bare da kan vi løse de utfordringene verden står overfor.

  7. mars 2017
 • Jubileum for europeisk samarbeid

  Lørdag er det 60 år siden Romatraktaten ble signert. En avtale som har sikret fred, vekst og velferd i Europa.

  24. mars 2017
 • Muligheter verdt milliarder for NHO-bedriftene

  FNs ambisiøse bærekraftsmål kan ikke gjennomføres uten privat næringsliv. FNs visegeneralsekretær Grete Faremo oppfordrer norske bedrifter til å komme den 2. mars for å høre om nye forretningsmuligheter i FN-markedet.

  16. februar 2017

Publikasjoner

 • EU, EØS og norsk næringsliv

  Knapt noe land er så avhengig av internasjonalt samarbeid som Norge. Over 80 prosent av Norges eksport går til EU. Det er avgjørende for norsk næringsliv å beholde vår deltagelse i EUs indre marked. Et felles europeisk regelverk bidrar til å sikre like konkurransevilkår og trygge norske arbeidsplasser og norsk velferd. 

  13. januar 2016
 • Internasjonalt nærings- og handelsfremme

  Dette politikkdokumentet for internasjonalt nærings- og handelsfremme har tre hovedelementer: 1) Handelspolitikk: WTO, frihandelsavtaler og bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler. 2) Nærings- og handelsfremme - "Team Norway". 3) Utviklingspolitikken - Næringsliv for utvikling.

  15. mai 2014

Kontakt

Tore Myhre

Avdelingsdirektør

Internasjonal avdeling

tore.myhre@nho.no
Telefon
23088323
Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Telefon
23088348
Torkel Thorsen

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

torkel.thorsen@nho.no
Telefon
48108364
Anne Louise Aartun Bye

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

anne.aartun.bye@nho.no
Telefon
23088296
Henrik Munthe

Forhandler/Advokat

Internasjonal avdeling

henrik.munthe@nho.no
Telefon
23088249
Trine Radmann

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

trine.radmann@nho.no
Telefon
99269285