Skilt avgang

Internasjonalt

Den globale økonomien og norske bedrifters internasjonale engasjement er i sterk endring. For å lykkes ute er næringslivet avhengig av rammevilkår som er internasjonalt konkurransedyktige. Myndighetene må arbeide for en friere verdenshandel og nedbygging av handelshindringer, slik at norske bedrifter får best mulig vilkår, både i det indre marked og på markedene utenfor EU.

Nyheter

 • Se handelskonferanse på nett-tv

  Fredag formiddag innleder WTO-sjefen på NHOs handelskonferanse i Næringslivets Hus. Sendingen starter kl. 08:30.

  19. oktober 2016
 • Norge kan ikke velge mellom EU og Storbritannia

  - Senterpartiet vil orientere oss mot Storbritannia og droppe EØS-avtalen. Vel er Storbritannia viktig, men vi må ikke velge mellom Storbritannia og EU, sier NHOs Tore Myhre.

  11. oktober 2016
 • NHOs internasjonale handelskonferanse

  Hvordan sikre internasjonal handel i en tid med proteksjonistiske strømninger? Det er ett av spørsmålene som WTO-sjef Roberto Azevêdo og EUs handelskommissær Cecilia Malmström vil diskutere på NHOs internasjonale handelskonferanse 21. oktober.

  12. oktober 2016
 • Tjenesteeksport vokser raskest

  To av tre eksportbedrifter eksporterer tjenester. Og to tredeler av eksporten er innen maritime og offshore-tjenester. Det viser en ny rapport om betydningen av tjenestehandel for Norge.

  11. oktober 2016
 • Heia EU

  Det er i Norges interesse at EU lykkes etter Brexit, skriver NHOs Tore Myhre.

  3. oktober 2016

Publikasjoner

 • EU, EØS og norsk næringsliv

  Knapt noe land er så avhengig av internasjonalt samarbeid som Norge. Over 80 prosent av Norges eksport går til EU. Det er avgjørende for norsk næringsliv å beholde vår deltagelse i EUs indre marked. Et felles europeisk regelverk bidrar til å sikre like konkurransevilkår og trygge norske arbeidsplasser og norsk velferd. 

  13. januar 2016
 • Internasjonalt nærings- og handelsfremme

  Dette politikkdokumentet for internasjonalt nærings- og handelsfremme har tre hovedelementer: 1) Handelspolitikk: WTO, frihandelsavtaler og bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler. 2) Nærings- og handelsfremme - "Team Norway". 3) Utviklingspolitikken - Næringsliv for utvikling.

  15. mai 2014

Kontakt

Tore Myhre

Avdelingsdirektør

tore.myhre@nho.no
Telefon
23088323
Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Katarina.Satersdal@nho.no
Telefon
23088348
Torkel Thorsen

Seniorrådgiver

torkel.thorsen@nho.no
Telefon
48108364
Mari Owren

Seniorrådgiver

mari.owren@nho.no
Mobil
46966617