- Århundrets investeringsmulighet!

- Vi må styrke handelen og investeringene mellom Norge og Afrika. Dette er århundrets mulighet for norsk næringsliv, sa Afrikabankens president til NHOs medlemsbedrifter da de møttes i Næringslivets Hus.

Fra møtet i Næringslivets Hus: Eivind Fjeldstad, NABA, Harriet Solheim, NHO, Afrikabankens president Akinwumi Adesina, Wilhelm Giertsen, W. Giertsen Energy Solutions AS, Tore Myhre, NHO og Mari Sofie Fure, Multiconsult ASA. Foto: Anne Birgitte Hjelseth, NHO.

Fra møtet i Næringslivets Hus: Eivind Fjeldstad, NABA, Harriet Solheim, NHO, Afrikabankens president Akinwumi Adesina, Wilhelm Giertsen, W. Giertsen Energy Solutions AS, Tore Myhre, NHO og Mari Sofie Fure, Multiconsult ASA. Foto: Anne Birgitte Hjelseth, NHO.

Publisert 01.03.18

Internasjonalt

Afrikabankens president, Akinwumi Adesina, møtte NHO og NABAs medlemsbedrifter i Næringslivets Hus denne uken. Presidenten la vekt på det betydelige potensialet som ligger i utviklingen av afrikanske land. En ung og raskt voksende befolkning, store ubenyttede landareal, og en tidlig fase av industrialisering med enorme behov for energiutbygging og transportnett. Og ikke minst – Afrika er et voksende marked for en raskt voksende middelklasse som i fremtiden skal handle fritt på eget kontinent.

Stabilitet tiltrekker kapital

Forskjellen mellom de afrikanske landene er stor, men hele 18 land kan skilte med en økonomisk vekst på over 5 prosent i 2017. Før nedgangen i olje- og råvarepriser, lå gjennomsnittlig vekst for kontinentet på dette nivået over et tiår. Utenlandske investeringer ligger nå på 56 milliarder dollar, mot 2 milliarder i 1990. Verdensbankens indeks for hvorvidt det er tilrettelagt for å gjøre business i et land, viser at av de 10 landene med størst fremgang i fjor, ligger fem av disse i Afrika. Større grad av politisk stabilitet er med på å tiltrekke utenlandsk kapital.

Afrikas "high five"

Adesina understreket at Afrika trenger mer investeringer i privat sektor, mye mer. Afrikabanken vil investere 12 milliarder dollar de neste fem år i energisektoren, og tilsvarende i landbrukssektoren. Banken styrer etter Afrikas "high five"-mål; Folket skal ha strøm, mat, industrialisering, bedring i livskvalitet og et integrert Afrika. Oppnås disse, har Afrika nådd 90 prosent av FNs bærekraftsmål.

Fornybar energi er et stort satsingsområde for banken. Ett hunder prosent av nye lån til kraft gikk til fornybar sektoren i fjor. Afrika som sådan har som mål at fornybar utgjør halvparten av all strøm innen 2025. Adesina var tydelig i sin invitasjon til norske investorer. "We need to reboot and boost Norway – Africa commerce and investment. And that time is now! Africa offers you the deal of the century. Norway should not be left behind."

Gode muligheter for norske leverandører

Den afrikanske utviklingsbanken har en kapitalbase på 93 milliarder dollar. Norge er en liten aksjonær i banken, men desto større giver inn i bankens utviklingsfond. Bank-godkjente prosjekter innebærer årlig innkjøp av varer og tjenester for mer enn 2 milliarder dollar til prosjekter innen bl.a. energi, transport, landbruk, miljøvern, vann, helse og utdanning. Her er det muligheter for innkjøp fra norske leverandører.

Afrikabankens president, Adesina, gjestet NRK URIX etter møtet i Næringslivets Hus. Se opptaket her (nrk.no)

Kontakt oss

Harriet Solheim

Hospitant

Internasjonal avdeling

harriet.solheim@nho.no
Mobil
95285100
Tore Myhre

Avdelingsdirektør

Internasjonal avdeling

tore.myhre@nho.no
Mobil
94137102