- Frihandel er avgjørende

NHO håper regjeringens løfte om en offensiv handelspolitikk fører med seg konkrete tiltak som fjerner hindre for handel og investeringer.

Petter Haas Brubakk ønsker stortingsmeldingen velkommen. (Foto: UD)

Publisert 01.06.15

Internasjonalt

Fredag lanserte utenriksminister Børge Brende stortingsmeldingen "Globalisering og handel – muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken". Det skjedde hos Oslo Medtech, en veletablert klynge på omkring 180 medlemmer, hvor hele verdikjeden av innovasjon og næringsutvikling innenfor helsesektoren er representert. - Regjeringen vil føre en offensiv handelspolitikk, slo utenriksministeren fast.

Ønskes velkommen

Direktør for næringspolitikk i NHO, Petter Haas Brubakk, deltok under fredagens lansering. Han ønsker meldingen velkommen:

- Meldingen kommer på et tidspunkt da Norge står overfor store utfordringer handelspolitisk: WTO står i stampe. Vi står uten handelsavtaler med seks av ti av verdens største og voksende økonomier. Vi står utenfor forhandlingene om å etablere verdens største frihandelsområde mellom våre viktigste handelspartnere EU og USA (TTIP).

Han støtter regjeringens klare budskap om at frihandel er avgjørende for norsk konkurransekraft, verdiskaping og sysselsetting.

- Norge har en av de mest åpne økonomier i verden. Stadig flere norske bedrifter ekspanderer internasjonalt og inngår i globale verdikjeder. Samtidig står vi overfor en omstilling i norsk økonomi der den internasjonale konkurranseevnen til fastlandsøkonomien vil få enda større betydning.  Innovasjon og teknologiutvikling skjer i stadig større grad i rammen av internasjonale verdikjeder og internasjonalt samarbeid, slik Oslo Medtechs nettverk er et utmerket eksempel på, sier Brubakk.

Utfordring

Brubakk understreker sterkt EØS-avtalens viktighet, men fremhever at det er en stadig større utfordring at norsk sjømat ikke har tollfri adgang til sitt største marked, EU. NHO er spent på hvordan regjeringen i praksis vil følge opp intensjonen om å prioritere frihandel for sjømat til EU-markedet.

- Norge trenger også frihandelsavtaler med våre viktigste handelspartnere utenfor EU. Regjeringen må gjøre alt for at de pågående forhandlingene mellom EFTA og India om en frihandel lykkes. Og fremfor alt må den sikre at Norge får en likeverdig tilknytning til TTIP.

Brubakk roser regjeringens mål om å inngå bilaterale investeringsavtaler: - Slike avtaler sikrer forutsigbare rammebetingelser for norsk næringsliv i utlandet og redusere risikoen for urimelige inngrep fra vertslandets side.