- Viktig med rask avklaring om Russland-tiltak

- Det er positivt at regjeringen har konkludert raskt og besluttet ekstraordinære tiltak for å dempe konsekvensene av importstoppen til Russland, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i FHL.

Publisert 22.08.14

Internasjonalt

Torsdag ettermiddag kunngjorde regjeringen at det åpnes for at havbruksnæringen kan la fisken stå noe lenger i sjøen for avhjelpe situasjonen etter at Russland stanset importen av norsk sjømat. Samtidig utvides adgangen til å flytte deler av sildekvotene over til neste år.

- Fiskeriministeren har nå konkludert, og det er positivt at myndighetene fikk på plass en beslutning raskt og at man har lyttet til innspill fra næringen. FHL ga sine råd for knapt en uke siden, og både markedet og produsentene har ventet på departementets konklusjon. Derfor er det godt at det nå kom en avklaring, sier Ystmark.

FHL har overfor myndighetene uttrykt at det er et særlig behov for tiltak for pelagisk næring som over natten mistet tilgangen til et stort marked.

- Det er svært positivt at muligheten for å overføre sildekvoten til neste år utvides. Dette gir næringen bedre muligheter til å finne andre markeder, og gir større fleksibilitet, fastslår Ystmark.

Kontaktperson:
Geir Ove Ystmark, administrerende direktør, FHL, telefon 481 27 155