– Vi har noe å lære av hverandre

NHO-sjefen tror partene i det tunisiske arbeidslivet og de norske søsterorganisasjonene har mye å lære av hverandre. Fredag skrev UTICA og NHO under på en intensjonsavtale om videre samarbeid.

NHO og LO om fredsprisen 2015

Publisert 11.12.15

Internasjonalt

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, tror vi alle har noe å lære av den tunisiske Kvartetten for nasjonal dialog.

Den tunisiske kvartetten

  • Består av fagbevegelsen UGTT, arbeidsgiverorganisasjonen UTICA, menneskerettighets-organisasjonen LTDH og advokatforeningen ONAT
  • Grupperingen ble til sommeren 2013, for å støtte opp under demokratigrunnlaget som var skapt gjennom den såkalte jasmin-revolusjonen, under opprøret i Tunisia 2010 - 11, som var starten på den arabiske våren.
  • Ble tildelt Nobels fredspris for 2015 for å ha vært en pådriver i demokratiprosessen i Tunisia fra 2013.

kilde: snl.no

– Vi har litt å lære av dem om hvordan de har klart å sette seg utenfor sine egne sektorinteresser for å oppnå et større og felles mål.  

Hun mener også de har noe å lære av den 80 år gamle tradisjonen vi har for trepartssamarbeidet i Norge.

– Jeg tror de kan lære mye av den lange erfaringen vi har med å bygge opp partssamarbeidet og hvordan vi har klart å institusjonalisere alle rammene rundt det på en god måte. Og nå har vi, NHO og UTICA, nettopp signert en avtale om å innlede et sterkere samarbeid med vår søsterorganisasjon i Tunisia.

Fra venstre: Ouided Bouchamaoui, president i den tunisiske arbeidsgiverorganisasjonen UTICA, og Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO. Her har de nettopp signert en intensjonsavtale om videre samarbeid.

Les også: Tunisia kan lære av Norge

– Viser hvor viktig partene i arbeidslivet er

Den tunisiske Kvartetten for nasjonal dialog, som mottok Fredsprisen 2015, har vært en pådriver i demokratiprosessen i Tunisia fra landet stod på randen av borgerkrig i 2013.

Les om den arabiske våren

Denne fredsprisen betyr mye også for lederne av de største partene i det norske arbeidslivet.

– Dette er et veldig tydelig eksempel på hvor viktig partene i arbeidslivet er i samfunnet vårt. Det har de tunisiske partene vist veldig tydelig ved at de har vært med på å skape den plattformen som Tunisa nå bygger videre på, sier Gerd Kristiansen, leder i LO.

– Denne nobelprisen er på en måte en honnør til partsamarbeidet, selvfølgelig i Tunisia, men vi føler den har en generell betydning også. Så jeg tror vi er litt glade og stolte begge to, smiler Skogen Lund.       

Fra venstre: Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, og Gerd Kristiansen, leder i LO mener fredsprisen illlustrerer hvor viktig partssamarbeidet i arbeidslivet er for utvikling og stabilitet i samfunnet.

Les også: En viktig fredspris

– De daglige små skrittene er viktige

Fredag inviterte NHO, LO, Norsk senter for menneskerettigheter og Adovkatforeningen den tunisiske Kvartetten for nasjonal dialog til et møte i Folkets hus. Dette for å markere sine tunisiske søsterorganisasjoners viktige rolle i demokratiseringsprosessen.

– Vi var veldig "excited" da vi fikk vite om denne fredsprisen, og sa at vi må jo synliggjøre partene i arbeidslivet, og vise at de er med på dette. Og hva er bedre enn å lage noe felles, forteller Kristiansen. 

Fredag møttes de tunisiske og norske
søsterorganisasjonene til et rundebordmøte i regi av NHO, LO, Norsk senter for
menneskerettigheter og Advokatforeningen.

– På hvilken måte kan partene i arbeidslivet spille en viktig rolle for utvikling og stabilitet i et samfunn?

– Det tror jeg både vi i LO og NHO viser i den jobben vi gjør hver dag. Vi har blant annet nettopp kommet med en felles oppfordring til regjeringen i forhold til hvordan man skal håndtere dette med å få flyktninger ut i arbeidslivet. Det er de daglige små skrittene som er viktige, sier LO-lederen.

Les også: Tiltak for å få flere ut i jobb

NHO-sjefen er enig med LO-lederen.

– Det er sånn at når vi forener interessene oss i mellom, så representerer vi en stor bredde i de norske interessene. Da har vi som oftest kommet frem til en plattform som er god, og som det kan skapes konsensus rundt, sier Skogen Lund.  

Les også: NHO og LO støtter fredsprisutstillingen

Les om fredsprisutstillingen 2015