Skilt avgang

Internasjonalt

Den globale økonomien og norske bedrifters internasjonale engasjement er i sterk endring. For å lykkes ute er næringslivet avhengig av rammevilkår som er internasjonalt konkurransedyktige. Myndighetene må arbeide for en friere verdenshandel og nedbygging av handelshindringer, slik at norske bedrifter får best mulig vilkår, både i det indre marked og på markedene utenfor EU.

Kontakt

Tore Myhre

Avdelingsdirektør

Internasjonal avdeling

tore.myhre@nho.no
Telefon
23088323
Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Telefon
23088348
Torkel Thorsen

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

torkel.thorsen@nho.no
Telefon
48108364
Anne Louise Aartun Bye

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

anne.aartun.bye@nho.no
Telefon
23088296
Henrik Munthe

Forhandler/Advokat

Internasjonal avdeling

henrik.munthe@nho.no
Telefon
23088249
Trine Radmann

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

trine.radmann@nho.no
Telefon
99269285