Skilt avgang

Internasjonalt

Den globale økonomien og norske bedrifters internasjonale engasjement er i sterk endring. For å lykkes ute er næringslivet avhengig av rammevilkår som er internasjonalt konkurransedyktige. Myndighetene må arbeide for en friere verdenshandel og nedbygging av handelshindringer, slik at norske bedrifter får best mulig vilkår, både i det indre marked og på markedene utenfor EU.

Nyheter

 • Utenriksministeren inviterer næringslivet til Kina

  Utenriksminister Børge Brende inviterte alle de 250 deltakerne som fredag møtte på frokostseminar for å høre om normaliseringen med Kina, med på statsministerens offisielle besøk til våren.

  3. februar 2017
 • Fortsatt stor brexit-usikkerhet

  - Det er trist at Storbritannia setter begrensning av innvandring foran deltakelse i det indre marked, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

  18. januar 2017

Publikasjoner

 • EU, EØS og norsk næringsliv

  Knapt noe land er så avhengig av internasjonalt samarbeid som Norge. Over 80 prosent av Norges eksport går til EU. Det er avgjørende for norsk næringsliv å beholde vår deltagelse i EUs indre marked. Et felles europeisk regelverk bidrar til å sikre like konkurransevilkår og trygge norske arbeidsplasser og norsk velferd. 

  13. januar 2016
 • Internasjonalt nærings- og handelsfremme

  Dette politikkdokumentet for internasjonalt nærings- og handelsfremme har tre hovedelementer: 1) Handelspolitikk: WTO, frihandelsavtaler og bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler. 2) Nærings- og handelsfremme - "Team Norway". 3) Utviklingspolitikken - Næringsliv for utvikling.

  15. mai 2014

Kontakt

Tore Myhre

Avdelingsdirektør

Internasjonal avdeling

tore.myhre@nho.no
Telefon
23088323
Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Telefon
23088348
Torkel Thorsen

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

torkel.thorsen@nho.no
Telefon
48108364
Mari Owren

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

mari.owren@nho.no
Mobil
46966617